افغانستان

فراخوان عفو بین‌الملل برای دادخواهی در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان

عفو بین‌الملل که به تازگی یک دادخواهی را به راه انداخته می‌گوید که تاکنون بیش از ۱۹۸هزار تن در سراسر جهان به این دادخواهی پیوسته‌اند.

در این دادخواهی از طالبان خواسته شده است که به «نقض حقوق بشر در افغانستان هرچه زودتر» پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تأمین کنند. همچنین حق آزادی بیان را برای همه شهروندان افغانستان تأمین کنند و برای تأمین عدالت به موارد نقض حقوق بشری، راهکارهای شفاف پژوهشی را تأسیس کنند.

عفو بین الملل گفته است که با راه اندازی این دادخواهی می‌خواهد از حق مردم افغانستان «برای زندگی در آزادی و برابری» دفاع کند.

عفو بین‌الملل از جهان خواست که کنار مردم افغانستان بایستد

عفو بین‌الملل با انتشار مطلبی در پیام‌رسان ایکس نوشته است که ۱۹۸هزارو ۶۱۲ نفر در سراسر جهان طوماری را امضا کرده‌اند تا در کنار مردم افغانستان بایستیم و «از حق آنها برای زندگی در آزادی، کرامت و برابری صحبت کنیم.»

عفو بین‌الملل در ادامه با به اشتراک گذاری لینکی از دنبال کنندگان خود خواسته این دادخواست را امضا کنند.