خبر آمو

خبر آمو ۶ سنبله ۱۴۰۲

مسوول بخش زنان دیدبان جهانی حقوق‌بشر‌ می‌گوید، انتظار می‌رود در نشست ماه سپتامبر شورای عالی حقوق‌بشر، جهان موضع خود را در پیوند آنچکه اپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسیتی حاکم در برابر زنان و دختران افغانستان گفته می شود، روشن کند.