افغانستان

صلیب سرخ: ۵۵ درصد مردم افغانستان نیاز به کمک دارند

کمیته جهانی صلیب سرخ در گزارش شش ماه اول سال ۲۰۲۳ در رابطه با بدترشدن اوضاع زندگی شهروندان افغانستان هشدار داده است.

در گزارش این کمیته آمده است که ۵۵ درصد مردم افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

به گفته‌ی کمیته جهانی صلیب سرخ، تحریم‌های اقتصادی جهانی برخاسته از سیاست‌های طالبان بر زندگی مردم افغانستان آثار ناگواری برجای مانده است.

در ادامه گزارش‌ها از اوضاع بحرانی بشری در افغانستان، کمیته جهانی صلیب سرخ گفته است که ۵۵ درصد مردم افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

یافته‌های کمیته جهانی صلیب سرخ نشان می‌دهد: «در شش ماه نخست سال ۲۰۲۳ میلادی ۵۸۱هزار بیمار که بیشترشان زنان و کودکان هستند، مراقبت‌های بهداشتی را در ۴۷ مرکز بهداشتی جمعیت هلال احمر افغانستان که از سوی صلیب سرخ پشتیبانی می‌شود دریافت کرده‌اند. صلیب سرخ به ۱۲‌هزار زندانی در ۱۱ زندان افغانستان، سه وعده غذا فراهم کرده است و برای ۳هزار و ۵۲۵ خانواده شامل ۲۸‌هزار و ۲۰۰‌تن در غزنی، لشکرگاه، هرات و پنجشیر کمک نقدی شده است.»

پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان نبود کار و شرایط بد اقتصادی از چالش‌هایی است که زندگی مردم این کشور را با دشواری فراوانی روبرو ساخته است.

عبدالشکور باشنده هرات است و پیش از این دختران او کار می‌کردند و برای پیدا کردن لقمه نانی به این خانواده هفت نفری کمک می‌کردند.

اما حالا نه برای خودش کار پیدا می‌شود و نه هم دخترانش اجازه کار دارند.

او می‌گوید: «بیکار هستم، پایم معیوب است، ۷۵ سال سن دارم و سه سال پیش یک کارت دریافت کمک به من دادند، دوبار کمک گرفتیم، دیگر دو سه سال می‌شود کمک نگرفتیم و اوضاع اقتصادی بدی داریم.»

اما تنها عبدالشکور نیست که با چنین مشکلاتی دست به گریبان است؛ آنگونه که سازمان ملل گفته است؛ سایه فقر و تنگدستی در نبود کار بر ۲۹ میلیون شهروند افغانستان پهن شده است.

ذکرالله؛ باشنده تخار می‌گوید: «فقر در اوج رسیده، اقتصاد ما تقریبا صفر است. از حکومت فعلی می‌خواهم که امکانات برای ما فراهم کند و کمک‌های که خارجی می‌آید را زیاد کند.»

ماه‌گل؛ باشنده هرات معتقد است: «پنج نفر فامیل هستیم، دختران هستند به خانه وظیفه ندارند به خانه نشسته هستند. یک کارت کمک دریافت کردیم از آن کارت هم چند دور برای ما کمک شد بعدا کمک‌ها هم قطع شد، دیگر برای ما نه دولت کمک کرد نه دیگر کسی.»

عزیزه: باشنده فراه می‌افزاید: «افغانستان کشوری است که مشکلات زیادی دارد، ما می‌خواهیم کمک‌ها زیادتر شود، بخاطر اینکه ما دسترسی بیشتر داشته باشیم، بخش صحی بخصوص خانم‌های که دسترسی ندارند بتوانند دسترسی بیشتر داشته باشند.»

پس از تسلط دوباره‌ی طالبان در افغانستان، بحران بشری در کشور افزایش چشم گیری داشته است.

به تازگی سازمان جهانی مهاجرت در گزارش شش ماهه‌اش گفته است که ۷۰‌درصد مردم افغانستان در فقر و بیکاری به‌سر می‌برند.