زنان

برگزاری نمایشگاه نقاشی از آثار دختران بازمانده از تحصیل در کابل

شماری از دختران و زنان هنرمند تابلوهای نقاشی‌شان را در کابل به نمایش گذاشتند.

آنان در این آثار محدودیت‌هایی که طالبان بر زنان و دختران اعمال کرده‌اند در قالب نقاشی بیان کرده‌اند و خواهان از میان برداشتن این محدودیت‌ها هستند.

برگزار کننده این نمایشگاه هدف از برگزاری آن را پشتیبانی از زنان هنرمند و توانمندسازی دختران در جامعه می‌داند.

دختران و زنان هنرجو در گالری هفت رنگ در کنار تابلوهای نقاشی برخی از کتاب ها را نیز برای ترویج فرهنگ مطالعه به نمایش گذاشته‌اند.

قربان رنجی؛ برگزار کننده این نمایشگاه می‌گوید: «شرکت‌ کنندگان این نمایشگاه از تمام فعالیت‌های اجتماعی باز مانده‌اند و به سمت یادگیری هنر آمدند. ماهم خواستیم با این کار آنها را تشویق کنیم تا علاقه‌مند شوند.»

فروزان یکی از هنرجویانی است که در این نمایشگاه هشت تابلوی نقاشی دارد. او می‌گوید که پس از بسته شدن شدن مکتب‌ها از سوی طالبان، به نقاشی روی آورده است.

فروزان حقجو؛ یکی از نقاشان این نمایشگاه می‌گوید: «برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند باعث شود که ما با نمایش این نقاشی‌ها دیگر دختران را به آموختن رسامی علاقه‌مند کنیم‌.»

شکیلا احمدی؛ از دیگر شرکت کنندگان در این نمایشگاه نقاشی می‌گوید: «هرکدام از تابلوهای من که در این نمایشگاه است پیام‌های خاص خود را دارد. پس از بسته شدن مکاتب و دانشگاه من تلاش کردم با هنر نقاشی انگیزه پیدا کنم.»

برخی از دختران در این نمایشگاه از طالبان می‌خواهند که محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران را از میان بردارند.

حسنا معتقد است: «زنان افغانستان در شرایط کنونی آزادی‌های خود را از دست داده‌اند و من تلاش کرده‌ام که این موضوع را با نقاشی نشان دهنم.»

پس از بسته شدن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران دانش آموز و دانشجو شماری از آنان به هنر رسامی و نقاشی روی آوره‌اند و بسیاری‌ دیگر کسب و کارهای کوچک را به راه انداخته‌اند.