افغانستان

کمیته حفاظت از خبرنگاران:‌ سرکوب رسانه‌ها در افغانستان بیشتر شده است

File Photo.

کمیته حفاظت از خبرنگاران گزارش داده است که با گذشت دو سال از حاکمیت طالبان، سرکوب رسانه‌ها در افغانستان بیشتر شده است.

بربنیاد گزارش این کمیته، طالبان در یک هفته پسین، پخش صدای زنان را در برنامه های تلویزیونی یک ولایت ممنوع کرده اند و سه خبرنگار را به جرم همکاری با رسانه‌ها بازداشت کرده اند.

همزمان با این، برخی از خبرنگاران اوضاع آزادی بیان در افغانستان را بحرانی می دانند و تاکید می ورزند که طالبان خلاف اصول با رسانه‌ها برخورد می کنند.

کمیته حفاظت از خبرنگاران در گزارش تازه اش، از سرکوب رسانه‌ها در افغانستان انتقاد کرده است.

این کمیته می گوید که با گذشت دو سال، طالبان رسانه‌ها در این کشور را سرکوب می کنند.

کمیته حفاظت از خبرنگاران از جامعه جهانی می خواهد که طالبان را زیر فشار گیرد تا رسانه‌ها توان فعالیت به گونه آزاد را داشته باشند.

این کمیته می‌گوید: «سالگرد تلخ سقوط کابل یادآور است که جامعه جهانی می‌تواند و باید طالبان را تحت فشار قرار دهد تا به خواسته‌های مردم افغانستان احترام بگذارد و اجازه دهد کشور به مسیر دموکراتیک بازگردد، از جمله به مطبوعات آزاد اجازه فعالیت بدهد.»

برخی نهادهای پشتیبان رسانه‌ها نیز نگران اوضاع خبرنگاران در افغانستان هستند و تاکید می ورزند که نظارت غیر قانونی طالبان از رسانه‌ها برای آنان و جامعه جهانی غیر قابل قبول است.

شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی برخورد‌های پسین طالبان با خبرنگاران را خلاف اصول و نادرست می دانند.

به روز چهارشنبه، سازمان خبرنگاران بدون مرز گزارش داده است که طالبان در ده روز گذشته، دست کم ۹ خبرنگار را بازداشت کرده اند.

این سازمان افزوده است که بازداشت خبرنگاران بدون هیچ دلیلی از سوی طالبان انجام شده است.