خبر آمو

خبر ۸ آمو ۲۰ اسد ۱۴۰۲

نهادهای پشتیبان خبرنگاران می گویند که در یک هفته پسین پنج خبرنگار از سوی طالبان بازداشت شده اند. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که حسیب حساس خبرنگار یک رادیوی محلی در ولایت کندز امروز بازداشت شد و دو خبرنگار رادیو کلید روز گذشته از ننگرهار باز داشت شدند.