افغانستان

بازداشت چهار خبرنگار در ولایت‌های مختلف از سوی طالبان

مرکز خبرنگاران افغانستان در یک اعلامیه به نقل از منابع نوشته است که حسیب حساس خبرنگار یک رادیوی محلی در ولایت قندز بامداد امروز جمعه از سوی طالبان بازداشت شده است.

این در حالی است که به گفته منابع، طالبان روز پنجشنبه دو خبرنگار را در ولایت ننگرهار و یک خبرنگار را در ولایت پکتیا بازداشت کردند.

با این حال، در یک هفته گذشته، حداقل پنج خبرنگار در ولایت‌های مختلف از سوی طالبان بازداشت شده اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که افزون براین، در حال حاضر حداقل چهار خبرنگار و کارمند رسانه‌ای دیگر در بند طالبان هستند.

منابع می‌گویند که شماری از افراد طالبان روز پنجشنبه به دفتر رادیو کلید در ولایت ننگرهار داخل شده و دو تن به شمول فقیر محمد فقیرزی رئیس این رادیو و جان آغا صالح خبرنگار این نهاد رسانه‌یی را بازداشت کرده اند.

به گفته منابع، در یک رویداد دیگر، حبیب سراب، خبرنگار‌ آریانا نیوز در ولایت پکتیا نیز در همین روز از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است.

این در حالی است که خبرنگاران بدون مرز در گزارشی که امروز به نشر رسیده گفته است که از میان نزدیک به ۱۲ هزار خبرنگار در افغانستان بیش از دو سوم آنان در دو سال پسین شغل شان را رها کرده‌اند. بر بنیاد این گزارش، طالبان به فشارهای شان بر رسانه‌ها در افغانستان ادامه داده اند. در این گزارش آمده است که بیش از ۸۰ درصد زنان خبرنگار از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا اکنون ناگزیر به ترک کار شان شده‌اند.

گزارشگران بدون مرز در این گزارش تأکید کرده است که چشم انداز رسانه‌ها در طول دو سال گذشته به شدت فرسایش یافته است.

در گزارش آمده است که بر بنیاد‌ آمارهای انجمن خبرنگاران مستقل أفغانستان، بیش از نیمی از ۵۴۷ رسانه ثبت شده در سال ۲۰۲۱ ناپدید شده اند. در میان ۱۵۰ شبکه تلویزیونی، کمتر از ۷۰ شبکه همچنان به فعالیت شان ادامه داده اند.

همچنان از میان ۳۰۷ شبکه رادیویی در ۲۰۲۱، تنها ۱۷۰ شبکه رادیویی در کشور فعالیت دارند. در این گزارش همچنان آمده است که از میان ۳۱ خبرگزاری، ۱۸ خبرگزاری به فعالیت‌ شان ادامه داده اند.