افغانستان

شماری از نمایندگان شورای امنیت ملل متحد: اوضای بشری در افغانستان نگران کننده است

نماینده گان کشورهای پاکستان، هند، قطر و روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل از اوضاع بد بشری در افغانستان و نیز نا امنی غذایی در این کشور نگرانی می‌کنند.

نماینده پاکستان در این شورا می‌گوید که بیش از ۱۵ میلیون شهروند افغانستان با نا امنی شدید غذایی رو به رو هستد و ادامه این وضعیت را در افغانستان نگران کننده می داند.

از سویی هم نماینده هند در نشست شورای امنیت سازمان ملل بر ادامه کمک های بشری به افغانستان اطمینان می دهد.

افغانستان در کنار چالش های دیگر، با یکی از بزرگ ترین چالش هایی که دست و پنجه نرم می کند همانا چالش فقر و گرسنگی است.

این چالش افغانستان، این جا در نشست شورای امنیت سازمان ملل نیز مطرح شده است.

نماینده پاکستان در این نشست، ادامه این وضعیت را در افغانستان نگران کننده می داند.

محمد امیر خان نماینده پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل می‌گوید: «پاکستان نگران است که بر بنیاد یافته های برنامه جهانی خوراک بیش از ۱۵ میلیون شهروند افغانستان با نا امنی شدید غذایی رو به رو هستند و این مردمان نیاز به کمک دارند.»

هند نیز در این جا اوضاع بشری را در افغانستان نگران کننده می داند و بر ادامه کمک هایش تاکید می ورزد.

روشیرا کمبوج نماینده هند در شورای امنیت سازمان ملل می‌گوید: «با بدتر شدن اوضاع بشری در افغانستان، هند ۵۰ میلیون متریک تن گندم را کمک کرد و ما به کمک های خویش ادامه می دهیم.»

در این نشست، نماینده قطر می گوید که به برنامه جهانی خوراک کمک کرده است تا به نیازمندان رسیده گی شود.

جثیم ثیار نماینده قطر در شورای امنیت سازمان ملل می‌گوید: «۹۰ میلیون دالر به برنامه جهانی غذا برای پاسخگویی به نیازهای فوری در یمن کمک کرده ایم و به سودان و افغانستان کمک های هوایی ارائه شده است.»

نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل، امریکا و متحدان اش را عاملان فقر در بیست سال گذشته در افغانستان می داند.

آمار های برنامه جهانی خوراک نشان می دهند که در دو سال گذشته فقر در افغانستان گسترش یافته است و بیست و نه میلیون شهروند افغانستان نیاز به کمک دارند.