جهان

حکومت نظامی نایجر توافقنامه‌های همکاری نظامی با فرانسه را لغو کرد

حکومت نظامی نایجر مجموعه ای از موافقت نامه های همکاری نظامی با فرانسه را لغو کرد، تصمیمی که می تواند به شدت مبارزه با شورشیان در منطقه را پس از برکناری رئیس جمهور محمد بازوم در هفته گذشته تغییر دهد.

مانند کودتاهای اخیر در کشورهای همسایه بورکینافاسو و مالی، تسلط نظامی هفته گذشته در نایجر همزمان با موج فزاینده احساسات ضد فرانسوی و برخی از مردم محلی حاکم سابق استعماری را به مداخله در امور خود متهم کردند.

فرانسه بین ۱ هزار تا ۱ هزار و ۵۰۰ سرباز در نایجر دارد که به مبارزه با شورش گروه های مرتبط با القاعده و داعش کمک می کند. این گروه‌ها منطقه ساحل در غرب افریقا را بی ثبات کرده اند.

تصمیم درباره لغو پنج قرارداد نظامی با فرانسه که مربوط به سال‌های ۱۹۷۷ تا ۲۰۲۰ است، اواخر روز پنجشنبه توسط آمادو آبدرامان، نماینده حکومت نظامی، در تلویزیون ملی این کشور خوانده شد.