خبر آمو

خبر ۸ آمو ۱۲ اسد ۱۴۰۲

ایالات متحده می گوید که موضوع به رسمیت شناختن طالبان در دستور کار نیست. سخنگوی وزارت خارجه امریکا می گوید که به دلیل رفتار های طالبان با شهروندان افغانستان و نیز ادامه نقض حقوق بشر از سوی آنان، به رسمیت شناختن طالبان ممکن نیست.