خبر آمو

خبر ۸ آمو ۰۷ اسد ۱۴۰۲

بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان گزارش داده است که مداخله طالبان در بانک مرکزی، خطراتی را برای اقتصاد افغانستان و دارایی‌های این کشور که در حال حاضر در صندوق امانی در سویس نگهداری می‌شود، به همراه دارد.