خبر آمو

خبر ۸ آمو ۰۶ اسد ۱۴۰۲

عزاداران می گویند که طالبان بر مراسم عاشورا محدودیت هایی وضع کرده اند و آنان نتوانسته اند که برنامه های عاشورا را به گونه درست در کابل و ولایت های دیگر کشور به پیش ببرند.

صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد گزارش داده است که افغانستان با بحران بی ثباتی سیاسی، اقتصادی و خشکسالی روبروست.