افغانستان

یونیسف: ۶۴ درصد خانواده‌ها در افغانستان برای تأمین نیازهای اولیه با مشکل روبه‌رو هستند

عکس از آرشیف.

همزمان با ادامه بحران‌ اقتصادی در کشور صندوق المللی کودکان سازمان ملل متحد در گزارشی زیر نام «اقدام بشردوستانه برای کودکان در افغانستان، بازنگری اول» تصویر تلخی از وضعیت انسانی این کشور را ترسیم کرده است.

این گزارش بر چالش‌های جدی افراد آسیب‌پذیر به‌ویژه زنان و کودکان به دلیل تأثیرات خشکسالی، سیلاب‌ها، ناامنی، زمستان‌های سخت، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و بیجاشدن تأکید کرده است.

بر بنیاد این گزارش، حدود ۲۹ میلون و ۲۰۰ هزار تن در سال روان میلادی به شدت به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.

در گزارش آمده است کهم بحران اقتصادی در کشور همچنان در حال بدتر شدن است و ۶۴ درصد از خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل روبه رو هستند.

یونیسف گفته است که زنان و دختران در افغانستان با محرومیت از آموزش در مکتب و دانشگاه‌ها و ممنوعیت کار با نهادهای غیر دولتی و ملل متحد، با یک بحران سیستماتیک حقوقی روبه‌رو هستند.

به گفته این نهاد، این اقدام‌ها به گونه قابل توجهی خطرات حفاظتی را برای زنان و کودکان افزایش داده است و عواقب آن برای نسل‌های آینده محسوس خواهد بود.

در گزارش آمده است که با وجود محیط عملیاتی پیچیده، یونیسف همچنان به انجام فعالیت هایش در بخش‌های محروم، با تمرکز بر آب، بهداشت، صحت، تغذیه، آموزش و حفاظت از کودکان اختصاص داده است.

در این گزارش تأکید شده است که برای رسیدگی به وضعیت وخیم، اقدام فوری لازم است. برای تأمین نیازهای بشردوستانه ۱۹ میلیون نفر در افغانستان به ۱.۴۵ میلیارد دالر در مجموع نیاز است و عدم تأمین این بودجه باعث می‌شود میلیون‌ها تن به کمک‌های حیاتی دسترسی نداشته باشند.

به گزارش یونیسف، وضعیت انسانی نیز زندگی کودکان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این گزارش داستان سعدیه هشت ساله را برجسته می‌کند که زندگی خود را با «قاچاق کالاها» در مرز به خطر می‌انداخت اما اکنون فرصت‌های ایمنی و یادگیری را در یک فضای دوستدار کودکان یونیسف پیدا کرده است. یونیسف می‌گوید که این فضاها به عنوان یک عامل بازدارنده از کار کودکان عمل می کند و فرصتی را برای کودکان فراهم می کند تا در فعالیت های آموزشی و تفریحی شرکت کنند.

در گزارش یونیسف آمده است که بودجه مورد نیاز این نهاد برای سال ۲۰۲۳ با هدف ارائه خدمات حفاظتی نجات دهنده به بیش از ۳.۶ میلیون کودک و مراقب، امکان دسترسی شش میلیون نفر به آب سالم و ارائه درمان ضروری برای سوء تغذیه شدید برای ۸۷۵ هزار کودک زیر پنج سال است.

به گفته این نهاد، بودجه به موقع و کافی برای رسیدگی به شکاف‌های نیازهای حیاتی برنامه‌های یونیسف به شمول تغذیه و آموزش و پاسخگویی موثر به رویدادهای ناگهانی بسیار مهم است.

این گزارش بر اهمیت پرداختن به نیازهای حاد زنان و دختران نیز تأکید کرده است و گفته است که بیش از ۹.۳ میلیون مورد هدف برای کمک قرار گرفته‌اند.