افغانستان

کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده: خروج از افغانستان «اشتباه بزرگ» بود

مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده روز پنجشنبه در نشست کمیته فرعی نظارت و پاسخگویی در باره عدم برنامه ریزی برای خروج نیروها از افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی، خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را «یک اشتباه بزرگ» خواند و گفت که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده و دولت او برنامه‌‌ای برای مدیریت این روند نداشت.

آقای مک کال گفت که او خروج بی قید و شرط نیروها از افغانستان را «تسلیم بی قید و شرط به طالبان» می نامد که اکنون افغانستان را تصرف کرده اند.

در این نشست، برنامه ریزی دولت بایدن، یا فقدان آن، برای خروج بی قید و شرط نظامی ایالات متحده از افغانستان، از جمله تصمیم دولت برای بستن میدان هوایی بگرام و تخلیه صرفاً از طریق میدان هوایی کابل، برنامه ریزی آن برای بدترین سناریوها، و پاسخ های آن به بررسی شد.

مک کال اظهار داشت که همه می‌دانستند که طالبان در زمستان جنگ را متوقف کردند اما چرا خروج همزمان با این موضوع برنامه ریزی نشد.

او گفت: «ما هیچ تلاشی نکردیم، به نظر من تلاش‌های بسیار کمی برای نجات مردان و زنانی که در کنار نظامیان ایالات متحدهیی از آن کشور می‌جنگیدند، انجام دادیم. و شرکای ما، مترجمان ما، اکنون با همان بیومتریک هایی که ما ایجاد کرده ایم، توسط طالبان شکار شده اند. و اکنون آنها می توانند خانه به خانه بروند تا اثر انگشت بگیرند تا تایید کنند که آیا با ایالات متحده کار کرده اند یا خیر. و سپس آنها را اعدام می کنند.»

برایان مست، رئیس کمیته فرعی امور خارجی در مسئولیت و نظارت، در سخنرانی خود گفت که خروج ایالات متحده از افغانستان در اگست ۲۰۲۱ محصول هرج و مرج و شکست در برنامه ریزی بود.

او گفت که این تقصیر وزارت خارجه ایالات متحده نیست، بلکه تقصیر جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده و «سخنان‌های او» است که در ماه‌های پیش از خروج از این کشور «به مردم ایالات متحده دروغ می‌گفتند».

او گفت که اصرار بایدن مبنی بر اینکه حضور در افق برای مقابله با ظهور مجدد بالقوه یک تهدید تروریستی وجود خواهد داشت، «بیهوده» است، و افزود که هر گونه توانمندی در افق ایالات متحده برای رویارویی با تهدیدهای هراس افگنی، «تقریباً از بین رفته اند.»

نشست پاسخگویی روز پنجشنبه بخشی از بررسی‌های در حال اجرای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در باره خروج فاجعه بار از افغانستان بود.