خبر آمو

خبر ۸ آمو ۰۴ اسد ۱۴۰۲

وزارت خارجه امریکا می‌گوید که هیچ مقام این وزارت برنامه رفتن به افغانستان را ندارد. این وزارت با اشاره به آنچه که نقض فاحش حقوق بشر و به حاشیه راندان زنان و دختران از سوی طالبان می‌خواند، تاکید می‌ورزد که اگر طالبان دنبال به رسمیت شناختن جهانی استند، با اقدام‌ها و سیاست‌هایی که در افغانستان به اجرا می‌گذارند، توجه کنند.