خبر آمو

خبر ۸ آمو ۰۱ اسد ۱۴۰۲

شورای علمای اهل تشیع افغانستان تایید می‌کنند که طالبان بر مراسم و عزاداران محرم محدودیت وضع کرده‌اند.

رهبری این شورا در یک نشست خبری از طالبان می‌خواهد تا بی‌درنگ به این محدودیت‌ها پایان دهند و به مردم اجازه بر افراشتن و نصب پرچم‌های محرم داده شود.