خبر آمو

خبر ۸ آمو ۳۰ سرطان ۱۴۰۲

شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده است که حبیب الله آغا، سرپرست وزارت معارف طالبان، عبدالحکیم حقانی، سرپرست دادگاه عالی طالبان و عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه طالبان را شامل فهرست تحریم‌هایش ساخته است. شورای اتحادیه اروپا می‌گوید که این افراد از بهر نقش شان در محروم کردن زنان و دختران از حق آموزش، دسترسی به عدالت و رفتار مساوی میان زنان و مردان، شامل این فهرست شده اند.