افغانستان

احمد مسعود مقصر اصلی وضعیت کنونی کشور «امریکایی‌ها و دولت پیشین» را می‌داند

احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت می‌گوید که مقصر اصلی اوضاع کنونی و بی ثباتی در افغانستان امریکایی‌ها و حکومت پیشین هستند.

آقای مسعود که در نشست انجمن امنیتی آسپین سخن می زد، تاکید می ورزد که راهبرد مبارزه ایالات متحده در برابر هراس افگنی در افغانستان اشتباه بود.

از سویی هم حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه‌ی ایران می گوید که سران داعش و نیروهای “کار کشته‌ی” این گروه از عراق، سوریه و بخش‌هایی از لیبیا در ماه‌های پسین در افغانستان جا به جا شده اند.

تا کمتر از یک ماه دیگر حاکمیت طالبان در افغانستان دوساله می شود، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت که در نشست انجمن امنیتی آسپین سخن می زد، مقصر اصلی را در ورشکست شدن حکومت پیشین، امریکا و حکومت پیشین را می داند.

آقای مسعود می‌گوید: «هم دولت افغانستان و هم امریکایی‌ها مقصر وضعیت فعلی ما هستند. اشتباه فقط مذاکره نبود، بلکه کل روند، از گفت‌وگو با طالبان تا عقب‌نشینی، فاجعه‌بار بود.»

او می‎افزاید: «اول باید آنها (امریکایی‌های )پاسخ بدهند اما منم دیدگاه خود را دارم بنظر من آمریکا از شروع اشتباهات زیادی انجام داد از ساختار دولت داری ، ساختار نظامی و همچنان استراتژی غلط برای مبارزه با تروریسم و آنها با ساختار اجتماعی و مردمی آشنا نبودند.»

از سویی هم حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران می گوید که گسترش هراس افگنی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان قابل انکار نیست و حضور داعش در افغانستان به یک چالش برای حاکمان این کشور مبدل شده است.

امیر عبداللهیان همچنان در باره مهاجران افغانستان گفته است که اگر تهران برای ثبات و امنیت افغانستان توجه نکند، با توجه به وضعیت افغانستان، ایران گواه سرازیر شدن مهاجران افغان خواهد بود و این کار برای ایران مشکل ساز خواهد بود.

ربانی خان یعقوبی یکی از ورزشکارانی است که افتخارات زیادی در کار‌نامه دارد اما پس از تحولات اخیر ناگزیر به ترک افغانستان شد و اکنون در یک دوکان مبل سازی در ایران مشغول کار است.

اما ایران از بهر کنترول سرازیر شدن مهاجران و بهبود اوضاع در افغانستان؛ به این باور است که طالبان هرچه زودتر یک دولت همه شمول را شکل بدهند – دولتی که در آن تنها طالبان و یا پشتون ها نباشند.

این در حالی است که طالبان بارها تاکید کرده اند که به کسی اجازه نمی‌دهند تا از خاک افغانستان در برابر کشوری دیگر استفاده کنند به گفته آنان، داعش در افغانستان سرکوب شده است.