خبر آمو

خبر ۸ آمو ۲۸ سرطان ۱۴۰۲

ممنوعیت زنان و دختران از شرکت در کانکور سراسری امسال که مجوز ورود به دانشگاه‌های افغانستان است با واکنش‌هایی روبرو شده است.

شماری از دخترانی که در انتظار دریافت کارت شمولیت در آزمون کانکور بودند می‌گویند که با این تصمیم طالبان، آرزوهایشان برای داشتن یک آینده بهتر با خاک یکسان شده است.