خبر آمو

خبر ۸ آمو ۲۷ سرطان ۱۴۰۲

برنامه جهانی خوراک میگوید که بیش از پانزده میلیون تن در افغانستان به عدم مصوونیت غذایی جدی روبرو هستند و اگر مشکل کمبود بودجه این نهاد حل نشود، کمک های مواد غذایی این نهاد به افراد نیازمند کاهش خواهند یافت.

در آستانه فرا رسیدن ماه محرم، طالبان از پیروان مذهب تشیع افغانستان خواسته اند که از نصب داربست‌ها و پرچم های بزرگ مذهبی در سطح شهر کابل خودداری کنند.