زنان

نامه کارزار دسترسی دختران به آموزش در افغانستان به ملل متحد برای حمایت از آنها

File photo.

کارزار دسترسی دختران به آموزش در افغانستان در نامه‌ا‌ی سر گشاده به دبیرکل سازمان ملل متحد و کشور های عضو از آنها خواست تا با پشتیبانی از دختران دانش‌آموز افغانستان به تعهدات‌شان عمل کنند.

۶۵۹ روز از بسته شدن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم می‌گذرد، اعضای کارزار دسترسی دختران به آموزش در افغانستان در نامه‌ای سر گشاده به دبیرکل سازمان ملل یک بار دیگر خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه شدند.

در این نامه که با پشتیبانی ۳۰ نهاد و ۳۱۴ مدافع حقوق دختران نگاشته شده از رهبران جهان خواسته شده است تا با فشارهای دیپلماتیک‌ طالبان را به بازگشایی فوری مکتب‌های دخترانه و دسترسی آنان به آموزش با کیفیت در افغانستان وادار کنند.

در همین حال؛ شماری از دخترانی که از سوی طالبان از رفتن به مکاتب‌ و دانشگاه‌ها منع شده‌اند با استقبال از این کارزار خواهان بازگشت به مکاتب و دانشگاه‌ها هستند.

فریحه که دانش‌آموز صنف یازدهم در یکی از مکاتب هرات بود؛ گفت: «بی‌سرنوشتی در زندگی خسته‌ام کرده و امیدوار هستم که چنین داد‌خواهی‌هایی نتیجه داشته باشد.»

از سویی هم فعالان حقوق زنان از ادامه سکوت جهان در مواجهه با سیاست‌های تبعیض آمیز طالبان در برابر زنان انتقاد می‌کنند.

مریم اروین؛ فعال حقوق زن در این باره گفت: «سکوت جهان در برابر رفتار زن ستیزانه طالبان سئوال برانگیز است.»

درحالی که نزدیک به دو سال از بسته شدن مکتب‌های دخترانه در کشور می‌گذرد، با وجود درخواست های بی‌شمار از سوی جنبش‌های اعتراضی، سازمان‌های مدافع حقوق زنان و سازمان ملل متحد، طالبان تاکنون هیچ‌ اقدامی برای بازگشایی دوباره‌ی آن نکرده‌اند.