افغانستان

نگرانی عمیق دیپلمات بریتانیایی از فرمان‌های طالبان در برابر حقوق زنان و دختران

رابرت دیکسون کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان در نخستین سفرش پس از سقوط نظام پیشین به کابل گفته است که نگرانی عمیق‌اش را در باره فرمان‌های طالبان در برابر زنان ابراز کرده است.

این مقام بریتانیایی، در هفته روان با شماری از مقام‌های طالبان به شمول امیر خان مقتی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد.

آقای دیکسون در رشته توییت‌هایی گفته است که با مقام‌های طالبان در باره موضوعات گسترده به شمول حقوق زنان گفتگو کرده است.

او گفته است: «ما توافق کردیم که با اقدامات عملی می توانیم با هم برای کمک به مردم افغانستان، به شمول بهبود بخش صحت و آموزش برای همه، انجام دهیم».

وی افزوده است: «آنان (طالبان) به من گفتند که در زمینه مبارزه با مواد مخدر، بهبود امنیت و کاهش فساد، پیشرفت کرده اند. من نگرانی عمیق خود را در مورد احکامی که حقوق زنان و دختران را نقض می کند، به صراحت بیان کردم».

دیکسون همچنان تاکید کرده است که بریتانیا به اعمال فشار بر طالبان برای دستیابی زنان به حقوق اساسی شان، ادامه خواهد داد.

کاردار سفارت بریتانیا همچنان گفته است که با تمام مردم افغانستان به شمول طالبان برای یک آینده «مثبت» برای افغانستان کار خواهد کرد.

وی گفته است: «ما به فشار خود برای دستیابی زنان و دختران افغان به توانایی کامل، ادامه خواهیم داد و با همه به شمول طالبان برای ارایه کمک برای یک افغانستان امن و مرفه همکاری میکنیم».

این مقام بریتایی همچنان تاکید کرده است که بحران اقتصادی در افغانستان ادامه دارد و ۲۸ میلیون نفر به کمک بشردوستانه نیاز دارند.

آقای دیکسون گفته است: «افغانستان همچنان یکی از بدترین بحران های بشردوستانه جهان را تجربه می کند که منعکس کننده نیم قرن درگیری و خشکسالی است که با تغییرات آب و هوایی بدتر شده است».

وی افزوده است: «بریتانیا از ماه آگست ۲۰۲۱ تاکنون به افغانستان بالغ بر ۶۵۰ میلیون دالر کمک بشردوستانه کرده است».

این در حالی است که طالبان به تازگی در فرمانی تمام آرایشگاه‌های زنانه افغانستان را به دلیل آنچه مسایل «شرعی و اقتصادی» گفته، مسدود کرده اند.

همچنان در نزدیک به دو سال گذشته، مکتب‌های متوسطه به روی دختران بسته اند و از نزدیک به شش ماه به این سو، زنان و دختران از رفتن به دانشگاه و کار در نهادهای غیردولتی نیز منع شده اند.