خبر آمو ویدیو ها

خبر ۸ آمو ۱۵ سرطان ۱۴۰۲

با نشر دستور توقف فعالیت آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان از سوی طالبان؛ شماری از زنان افغانستان می‌گویند که دایره محدودیت‌های آنان بیشتر از هر زمان دیگری تنگ‌تر شده و این دستور واپسین میخ بر تابوت آرزوهایشان برای داشتن یک زندگی بهتر است.

طالبان می‌گویند که به دلایل شرعی و اقتصادی این تصمیم را گرفته‌اند.