افغانستان

ملل متحد: سیستم پرداخت دیجیتال در افغانستان می‌تواند کمک‌ها را به نیازمندان برساند

برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که راه اندازی مجدد سیستم پرداخت دیجیتال افغانستان می‌تواند کمک ها را ارزان تر، سریع تر، هدفمندتر و شفاف‌تر کند و نیز این کمک‌ها را به زنان بیشتر و به حاشیه رانده‌ترین افراد برساند.

در این گزارش آمده است که پس از اگست ۲۰۲۱ میلادی، تولید اقتصادی افغانستان ۲۰.۷ درصد سقوط کرد و میزان فقر را به تقریباً ۹۵ درصد افزایش داد و تقریباً نیمی از ۴۰ میلیون نفوس کشور را در ناامنی غذایی قرار داد.

بربنیاد این گزارش، در همین دوره این کشور گواه فروپاشی سیستم پرداخت‌ها در بخش پرداخت‌های دیجیتالی بود که مانع از تحویل و نظارت بر پول و تدارکات کمک‌ها شد.

در این گزارش آمده است که در یک سروی سال ۲۰۲۲ میلادی، از میان ۱۷ هزار خانواده دو سوم آنان گفته اند که ترجیح می‌دهند کمک‌ها را به صورت نقدی دریافت کنند.