افغانستان

متقی: از ایران می‌خواهیم که موضوع حق‌آبه را سیاسی نسازد

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در یک سخنرانی در کابل گفت که افغانستان سومین کشور‌آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در سطح جهان است و این کشو در حال حاضر با خشکسالی روبرو است.

او از ایران خواست که «توقعات خود را براساس معاهده ۱۳۵۱ عیار کند.»

متقی افزود که بند کمال‌خان آب ندارد و موضوع حق‌آبه میان افغانستان و ایران باید از راه گفتگو حل شود. ذخیره بند کجکی به کمتر از نصف کاهش یافته است.

وزیر خارجه طالبان در ادامه از مقامات ایرانی خواست که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازند و تاکید کرد: «بهتر است چنین مسائلی را از راه تفاهم و گفت‌وگو حل کنیم.»

این درحالی است که در روزهای گذشته مقام‌های ایران و طالبان بر سر موضوع حق‌آبه هیرمند دچار تنش‌های لفظی شده‌اند رییس جمهور ایران به طالبان «اخطار» داده و حسن کاظمی قمی نماینده ایران برای افغانستان گفته است که طالبان یک ماه مهلت دارند تا مشکل حق‌آبه را حل کنند. طالبان نیز در واکنش گفته‌اند که مقام‌های ایرانی باید از «الفاظ تحریک آمیز» پرهیز کنند.