افغانستان

لت‌وکوب دو بانو در بازار بامیان به اتهام نداشتن حجاب کامل

دو باشنده بامیان ادعا می‌کنند که افراد امر به معروف طالبان در روز نخست عید (اول ثور) دو بانوی جوان را به اتهام رعایت نکردن «حجاب کامل» در بازار بامیان در ملاءعام «با سیلی» زدند.

به گفته این دو باشنده بامیان که به گفته خود شان گواه این رویداد بوده اند و نمی‌خواهند در این گزارش نامی از آنان برده شود، می‌گویند که این رویداد حوالی ساعت چهار پس از چاشت جمعه، اول ثور، در بازار بامیان رخ داد.

آنان می‌گویند که پس از اینکه لت‌وکوب این دو دختر تمام شد، افراد طالبان این دو دختر جوان را برای چند دقیقه «نصحیت» کردند تا در آینده محجبه و با لباس مناسب (از نظر طالبان) از خانه بیرون شوند.

آنان می‌گویند افراد طالبان از این دو دختر تعهد گرفتند که بار دیگر با حجاب کامل در ملاعام حضور پیدا کنند.

این در حالی است که در طرزالعملی که از سوی رهبر طالبان صادر شده است، افرادی که از گفته‌های اداره امر به معروف طالبان تخطی می‌کنند در مرحله نخست با خود فرد صحبت می‌شود، در مرحله بعدی با خانواده‌اش و در مرحله آخری فرد مورد لت و کوب و توقیف قرار می‌گیرد.

در روزهای گذشته گزارش‌هایی مبنی بر افطار روزه باشندگان شیعه مذهب در ولایت‌های دایکندی و بامیان در روز جمعه در ایست‌های بازرسی طالبان منتشر شده بود. این درحالی است که شیعیان با استناد به فتوای مراجع دینی خود روز شنبه را عید فطر اعلام کردند.