افغانستان

حسین حقانی: خلیلزاد از تغییر طالبان، برای همه وعده نادرست داده بود

سفیر پیشین پاکستان که مسوولیت نهاد «هادسون» را نیز دارد، روز گذشته گفتمانی را در باره چگونگی خروج امریکا از افغانستان به راه انداخت و این روند را با سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن به بحث گرفت.

در این گفتگو چگونگی خروج امریکا از افغانستان به انتقاد گرفته شده است و گفته شده است که این کشور برای زنان، اقلیت های مذهبی، فعالان حقوق بشر و کارمندان رسانه یی به یک زندان مبدل شده است.

آقای حقانی گفت: «تا جایی که وعده هایی از سوی مذاکره کننده اداره ترامپ، زلمی خلیل زاد سپرده بودند که طالبان تغییر کرده اند، هیچ نشانه یی از تغییر در طالبان دیده نمی شود. کشته شدن رهبر القاعده ایمن الظواهری در کابل؛ این موضوع را تایید کرد که القاعده در افغانستان برگشته است.»

در همین حال، سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن از سازمان ملل متحد می‌خواهد تا تحریم‌ها را بر طالبان بیافزاید و مانع سفر مقام‌های آنان به کشورهای جهان شود.

عادله راز می‌گوید: «تحریم‌ها از سوی سازمان ملل متحد یکی از موارد دیگری است که می تواند در برابر طالبان استفاده شوند و من فکر می کنم که حالا زمان آن رسیده است که آنان بگونه فردی از سوی سازمان ملل متحد تحریم شوند.»

او می‌افزاید: «بسیاری از اعضای طالبان که به گونه علنی در برابر مردم میایند و سخن می گویند؛ خانواده های آنان در بیرون از افغانستان به سر می برند و من همواره گفته ام که بیاید مانع مطرح کردن این پرسش نشوید که چرا خانواده های آنان در خارج به سر می برند و دختران شان می توانند که به مکتب بروند و کشور هایی که در آن خانواده های طالبان به سر می برند، باید این پرسش ها را از طالبان مطرح بسازند.»

سفیر پیشین پاکستان در اسلام آباد می گوید که روند آموزش دهی افراطیت طالبان به نسل نو در افغانستان گونه یی است که در آینده این نسل به سربازان شبکه القاعده و دیگر گروه های هراس افگن مبدل خواهند شد.

آقای حقانی از امریکا می خواهد که افغانستان و مردم این کشور را نباید نادیده بگیرد.

آقای حقانی می‌گوید: «ایالات متحده امریکا دیدگاهی را که در اداره ترامپ مشهور شد و در اداره بایدن نیز مشهور است که افغانستان از رهگذر راهبردی قابل توجه نیست، باید تغییر بدهد. این که امریکا، افغانستان را رها کرد، نتیجه اش را دیدیم که رویداد یازده سپتامبر به وجود آمد.»

در این میان انتقاد از چگونگی ارسال بسته های کمک های مالی ۴۰ میلیون دالری جامعه جهانی به حکومت طالبان نیز پابرجا هستند.

مایکل سمپل معاون پیشین اتحادیه اروپا در افغانستان به آمو گفت: «از لحاظ تبلیغات و ذهینت سازی کاملن مطمین استم که نفع از آن به طالبان و امارت می رود از خاطر که میلیون ها افغان به این خیال استند که دنیا کتی طالبان کمک می کند پیسه به دست شان میته، خواهش ما از کشور کمک کننده است که یک راه پیدا کنند برای رساندن این کمک که قانع کننده باشد و شک ایجاد نشود که نفعش به طالبان می‌رود.»

انتقادها از خروج امریکا از افغانستان و نیز از چگونگی برخورد واشنگتن با طالبان در حالی اوج گرفته اند که به باور آگاهان، اقتصاد افغانستان در حال فروپاشی است و گروه های هراس افگن به شمول القاعده و داعش در حال رشد هستند.