افغانستان

دفتر های ملل متحد در افغانستان برای دو روز تعطیل شد

ملل متحد تمامی کارمندانش را برای دو روز آینده درافغانستان تعطیل کرد.

رویترز به روز ۱۵ ماه حمل به نقل از منابعی در ملل متحد نوشت که این نهاد از تمامی کارمندانش به « دلایل امنیتی» خواسته است به دفتر های شان نروند.

رویترز همچنان نوشته است که سازمان ملل از طالبان در باره توقف کار زنان معلومات بیشتر خواسته است.

در همین حال دفتر معاونت ملل متحد (یونما) در کابل می گوید که ملل متحد در افغانستان از ممنوعیت کارمندان زن به کار در ولایت ننگرهار نگرانی جدی دارد.  یونما می افزاید که ملل متحد بدون کارمندان زن در افغانستان فعالیت نمی تواند و روند مدد رسانی بی حضور زنان ممکن نیست.

با این حال، نصیر فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد می گوید که قرار بود مارتین گریفتیس معاون ملل متحد در امور کمک های بشری گزارشش را در مورد وضعیت کمک ها به افغانستان امروز سه شنبه به سازمان ملل ارایه کند، اما این نشست نیز به همین علت لغو شد. به گفته آقای فایق قرار بود مارتین گریفیتس ساعت ۱۰ به وقت نیویارک گزارش مفصلی را در مورد اوضاع بشری افغانستان در شست عموم یاین سازمان ارایه کند اما این نشست لغو شد.

آقای فایق می گوید که طالبان برای باج گیری های سیاسی از کمک های بشری برای افغانستان می خواهد ملل متحد را زیر فشار قرار بدهد ازهمین رو تمامی زنان را از کار در دفتر های ملل متحد منع کرده اند.

طالبان به دستور ملا هبت الله اخند زاده رهبر این گروه زنان را از کار در نهاد های خارجی در افغانستان منع کردند. شماری از نهادهای خارجی در افغانستان ساعاتی پس از اعلام ممنوعیت کار زنان در  این نهادها از سوی طالبان فعالیت‌هایشان را در‌ کشور متوقف کردند. چنان که هفت نهاد بزرگ مدد رسان در کشور فعالیت‌هایش را متوقف ساخت.

پس از این تصمیم طالبان، ملل متحد در واکنش به این تصمیم برکناری زنان را از نهادهای خارجی نکوهش کرده و گفت که این دستور طالبان نقض حقوق بشر و قوانین بشردوستانه است.

سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای گفت که حضور زنان و مشارکت آنان در هر بخش جامعه باید مورد احترام قرار گیرد.

ملل متحد در این بیانیه خطاب به طالبان گفته بود که سلب آزادی‌های زنان برای انتخاب سرنوشت‌شان و حذف سیستماتیک آن‌ها از تمامی امورات زندگی، افغانستان را به عقب خواهد برد و به خطرهای بیشتر نزدیک خواهد کرد.

پس از ان سه مقام ملل متحد به افغانستان سفر کردند و با مقام های طالبان در باره برداشته شدن ممنوعیت کار و تحصیل زنان گفتگو کردند، طالبان در آن وقت به گونه موقت اجازه دادند تا زنانی که در بخش های تغذیه و بهداشت در نهاد های خارجی کار می کنند به کار شان ادامه دهند.