زنان

خوابگاه دانشجویان دختر در دانشگاه بدخشان به دانشجویان پسر سپرده شد

Students at Kabul University. Sept. 2022.

در ادامه محدودیت طالبان بالای زنان و حذف آنها از جامعه این‌بار طالبان در فیض‌آباد بدخشان خوابگاه دانشجویان دختران را به پسران سپردند. اقدامی که نور امید را در دل هزاران دانشجوی دختر خاموش کرده است.

در همین حال معاون محصلان دانشگاه بدخشان تأیید می‌کند که حدود ۲۵۰ محصل جدیدالورود را در خوابگاه دختران جابجا کرده‌اند.

او می‌افزاید: «خوابگاه طبقه ذکور زیر کار و ترمیم است و تا یک ماه بعد دوباه محصلان به خوابگاه شان بر می‌گردند.»

فرشته محصل اقتصاد دانشگاه بدخشان که ۳ سال در این خوابگاه بود، می‌گوید: «غیرقابل تحمل است. وقتی خبر شدم که خوابگاه ما را به بچه‌ها دادند، دیگر هیچ امیدی به باز شدن دانشگاه ندارم و امروز تمام چپترهایم را دور اندختم، چون می‌دانم که باز شدن دانشگاه دروغ طالبان است که هر روز وعده می‌کند و آمدن پسرها به خوابگاه ما یعنی دیگر از دانشگاه خبری نیست.»

اما یکی از مسئولان در دانشگاه بدخشان که نمی‌خواهد نام او در این گزارش ذکر شود به خبرنگار آمو می‌گوید: «امارت اسلامی (طالبان) در آینده نزدیک قرار است، دانشگاه را برای دختران باز کند. مشروط بر این‌که هر دختر باید در جای خویشاوندش شب را بگذراند و مطابق گفته‌های سطح رهبری دیگر دختران اجازه بودن در خوابگاه را ندارند.»

سروش سخی‌زاده یکی از دانشجویان صنف سوم ادبیات در دانشگاه بدخشان است.

سروش امیدوار است که دختران بالاخره می‌توانند درس بخوانند، او می‌گوید: «شاید برای دختران سخت بگذرد، شاید کسانی هم باشد، توانایی‌اش را نداشته باشند. باید بانوان برای رسیدن به موفقیت هر سختی را تحمل نمایند.»

حليمه یکی از دختران دانش‌آموز در دانشگاه بدخشان است. او می‌گوید: «از بس که طالبان وعده باز شدن درب مکاتب و دانشگاه‌ها به دختران داده‌اند، خسته شدیم، دیگر به این اقدام‌شان باورمند نیستیم و این اقدام طالبان یک نوع ترفند و خاموش ساختن اعتراضات مردم است.»

او می‌افزاید: «طالبان به‌جای این‌که سیستم نظامی‌شان را تقویت کنند، سیستم آموزش را تقویت کنند، یگانه راه پیشرفت افغانستان از طریق علم و دانش‌است. رهبری طالبان دیگر فکر بردن مردم به جنت را بس‌کنند، همین که خودشان برود کافی است.»

در همین حال شکیبا عزیزی نماینده محصلان ولسوالی شغنان با ابراز نگرانی از این اقدام به خبرنگار آمو می‌‌گوید: «خوابگاه که سال‌ها شاهد حضور دختران از مناطق دور دست و ولایت‌ها بود. امروز با دادن این خوابگاه به طبقه ذکور نشان دهنده حذف دختران از آموزش و تعلیم است. در این خوابگاه که تنها ۳۲۳ محصل از والسوالی شغنان بودند و بیشترین محصل از جای ها مختلف در این  خوابگاه بود. حتی لباس‌ها و کتاب‌های دختران هنوز هم در این خوابگاه است.»

طالبان درحالی دست به این اقدام می‌زنند که به گفته منابع محلی طالبان در بدخشان آنها در نظر دارند، دانشگاه را به روی دختران باز کنند، از این لحاظ پسران را به خوابگاه دختران منتقل ساختند، اما به دختران اجازه نمی‌دهند در خوابگاه باشند و هر دانشجوی دختر باید در جای خویشاوندش برود.