افغانستان

چرا عبدالباری جهانی به طالبان نامه نوشت؟

عبدالباری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان در یک نامه‌‌ سرگشاده به رهبران طالبان هشدار داده است که «گرفتن قدرت با زور ممکن است، اما تاریخ ثابت کرده است که نگه‌داشتن آن با زور امکان ندارد».

این شاعر مشهور زبان پشتو طالبان را «به انحصار قدرت» در میان بخش محدود پشتون‌ها به ویژه در قندهار و «تجرید غیرپشتون‌ها» از قدرت متهم کرده است.

آقای جهانی در این طالبان را به پایمال کردن حقوق همه قوم‌ها در افغانستان متهم کرده و نگاشته است که همه اقدام دیگر به شمول پشتون‌های غیرقندهاری به همه پشتون‌ها بدبین شده‌ اند.

باری جهانی در بخشی از این نامه تاکید کرده است که اگر روزی«اتفاقی بیافتد»، همه پشتون‌ها «تاوان عملکرد طالبان» را خواهند پرداخت.

آقای جهانی گفت که طالبان نماینده همه پشتون‌ها نیستند و همه پشتون‌ها طالب نیستند.

باری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان به آمو گفت«ملا رییس پوهنتون است، ملا وزیر مالیه است، ملا وزیر معدن است. ملا اینقدر کمالت ندارد. شاید ترجمه و تفسیر را بداند اما داکتر که نیست. حقوق‌دان نیست، اینجینیر نیست. چرا این مسولیت‌ها به یک قشر داده شود. مورد دیگر این است که انحصار قدرت در کشوری است که نزدیک به شش قوم بزرگ و شریف در آن زندگی می کنند و این عواقب بدی را خواهد داشت و اقوام دیگر فکر می‌کنند که این‌ها همه پشتون هستند.نه طالبان نماینده همه پشتون‌ها نیستند.طالب با جوانان تحصیل یافته پشتون نیز همان کار را کرده که با جوانان تحصیل کرده ازبیک، تاجیک و هزاره کرده است.»

این وزیر پیشین به آمو گفت که بسته ماندن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران و بازداشت‌ فعالان جامعه مدنی از سوی طالبان باعث شد که با نوشتن نامه‌ی به آنان توصیه کند.

باری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید«مهم‌ترین موضوع تعلیم و تربیه است.همه افغان‌ها از ممنوعیت تحصیل از سوی طالبان ناراض هستند.پشتون‌ها هیچگاهی مخالف آموزش و تحصیل دختران نبودند. زن‌ها را از کار محروم کردند یعنی جامعه را از پیدا کردن لقمه نانی محروم کرده اند».

آقای جهانی خطاب به طالبان نوشته«جهان دیدگاه خوبی درباره شما ندارد. افغان‌ها در خارج از کشور به علت عملکرهای شما از نام پشتون خجالت می‌کشند».

باری جهانی در این نامه به طالبان توصیه کرده است که چشم و گوش‌شان را باز کنند و بینند که از میان صد در صد جمعیت افغانستان صد در صد از آنان ناراضی هستند.

او در این نامه هم‌چنان گفته است که«بسته‌های چهل میلیون دالری تا قیامت ادامه نخواهند داشت. امریکا به حکومت‌های حامد کرزی و اشرف غنی وفا نکرد؛ رفاقتش با شما نیز از روی مطلب است».

عبدالباری جهانی، نویسنده نیز است.

آقای جهانی از شاعران مشهور زبان پشتو است و شعر سرود ملی نظام جمهوری را نیز سروده است.