افغانستان

۲۰ طالب که در ایران زندانی بودند، آزاد شدند

منابع در ولایت نیمروز می‌گویند ۲۰ طالب که در مسجد مکی به جرم «شورش و فعالیت‌های هراس افگنانه» بازداشت شده بودند پنج شنبه ۹ ماه حمل از بازداشت‌گاه الغدیر زاهدان آزاد شدند.

منبعی که نمی‌خواهد نامش گرفته شود به آمو می‌گوید ۲۰ طالب که جرم شان «اغتشاش در مسجد مکی» گفته شده است از طرف حکومت ایران بازداشت شده بودند از بند رها شدند از مرز ابریشم وارد نیمروز شدند .

منابع گفته اند که این ۲۰ تن پس از آن آزاد شدند که قونسلگری افغانستان در تهران به طالبان سپرده شد.

منبعی که خودش در مرز کار میکند و با عودت کننده گان صحبت کرده می افزاید «در میان بازداشت شده گان اکثرا طلاب دیده میشدند که در مسجد مکی آموزش می دیدند، یک ماه را در توقیف و بازجویی حکومت ایران قرار داشتند که پس از سپردن قونسولگری افغانستان به طالبان ، این ها آزاد شدند .»

مولوی یارمحمد حقیار رئیس ارتباط خارجه طالبان در نیمروز با تایید آزادی این ۲۰ تن می‌گوید، «در نتیجه تلاش مسوو لین قنسولگری امارت اسلامی در شهر زاهدان ایران امروز ۲۰ تن از طلاب، علماى کرام و مهاجرین افغان فاقد اسناد قانونی، توقیف گردیده بودند، آزاد و به نماینده وزارت خارجه (طالبان) در نیمروز سپرده شدند.»

به گفته این مقام طالبان، ۷۰ عضو گروه طالبان از یک ماه به این سو در بازداشت حکومت ایران بودند که ۲۰ تن شان با هماهنگی ریاست ارتباط خارجه طالبان در نیمروز با سفارت این گروه در ایران آزاد شدند و قرار است تا سه روز اینده ۵۰ تن دیگر نیز آزاد شوند .

مولوی صدیق‌الله “نصرت” رئیس مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان در نیمروز میگوید کسانی که امروز آزاد شدند به حکومت طالبان تسلیم داده شدند از مرز ابریشم وارد کشور شدند. وی

گفته است که این ۲۰ تن وضعیت صحی مناسب ندارند برای درمان و کمک به نهاد بین المللی مهاجرت (آی او ام) معرفی شده اند.