افغانستان

بریتانیا پژوهش‌ها در باره قتل‌های فراقانونی از سوی سربازان این کشور را در افغانستان آغاز کرد

عکس از وزارت دفاع بریتانیا

هادون-کیو قاضی ارشد در انگلستان و ولز از تمامی کسانی که در مورد قتل های فراقانونی نیرو های ویژه انگلستان در افغانستان اطلاعاتی دارند، خواسته است تا این اطلاعات را شریک بسازند.

این قاضی ارشد به روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که یک پژوهش مستقل را در مورد قتل های فرا قانونی ادعا شده از سوی نیرو های ویژه هوایی انگلستان در افغانستان آغاز کرده است و تمامی کسانی که در این باره اطلاعات دارند، می توانند اطلاعات شان را با وی شریک سازند.

این قاضی ارشد بریتیانیایی اتهام های وارده بر این نیرو ها را بسیار جدی میداند.
در این پژوهش عملیات های شبانه نیرو های ویژه بریتانیا در افغانستان موسوم به عملیات بازداشت عمدی (DDOs) سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ را دربر خواهد گرفت.

هادون کیو که سمت قاضی ارشد برای انگلستان و ولز را دارد می گوید برای این که این پژوهش ها را انجام دهد، از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.
او گفت “این واضحاً بسیار مهم است تا هر کسی که قانون شکنی کرده است به مراجع ذیربط معرفی شود و هرکسی که بیگناه است نیز باید سوظن از آنها برداشته شود”
دستور این تحقیق مستقل در ماه دسمبر توسط وزارت دفاع بریتانیا پس از آن صادر شد که یک مستند بی‌بی‌سی نشان داد که سربازان نخبه نیروی ویژه هوایی ۵۴ تن را تحت شرایط مشکوک کشتند.

این دستور پس از آن صادر شد که دو خانواده سربازان نخبه نیروهای هوایی بریتانیا را به کشتن وابستگان شان در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ متهم می‌کنند.

مؤسسه اقدام علیه خشونت مسلحانه (AOAV) یک مؤسسه خیریه مستقر در لندن است که تحقیقات و حمایت از بروز و تأثیر خشونت مسلحانه جهانی را انجام می‌دهد ایننهاد گفته است این پژوهش پابندی بریتانیا را برای تعهداتش به حقوق بشر، شفافیت و حاکمیت قانون در داخل و در سطخ بینالملل نشان می دهد.