افغانستان

برنامه‌ غذای سازمان ملل متحد در کابل ۹۳ میلیون دالر کمبود بودجه دارد

برنامه جهانی غذا در روز دوشنبه، ۲۰ مارچ گفته است که کاهش بودجه کمک کنندگان می‌تواند بخش‌هایی از افغانستان را در سال جاری به قحطی بکشاند و نزدیک ۹ میلیون نفر بدون کمک غذایی باقی بمانند.

برنامه‌ی جهانی غذا در حال حاضر با کمبود ۹۳ میلیون دالر برای ماه‌های مارچ و اپریل روبرو شده است که کمک غذایی ۴ میلیون تن شهروند افغانستان را به ۵۰ درصد از نیاز آنها کاهش دهد.

این سازمان گفته است که در صورت عدم دریافت تعهدات مالی در هفته‌های آینده، ۹میلیون نفر دیگر به طور کامل دسترسی به کمک‌های غذایی را از دست خواهند داد.

هسیائو وی‌لی، مسوول بخش افغانستان برنامه جهانی غذا، گفت: «این در واقع ۹ میلیون نفر هستند که هیچ کمکی دریافت نخواهند کرد. در این ماه ۴ میلیون نفر تاحدودی کمک دریافت خواهند کرد. در حالی که ۹ میلیون نفر در اپریل هیچ کمکی دریافت نخواهند کرد و در آستانه قحطی قرار بگیرند. ما حتی منابع کافی برای خدمت به ۶ میلیون نفر نداریم.»

لی تاکید کرد است که زنان و کودکان در افغانستان از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه‌اند.

او بر غیر سیاسی بودن کمک‌ها و اقدام‌های بشردوستانه تاکید کرده است.

اظهارات برنامه جهانی غذا یکی از اولین نشانه‌های ملموس پس از هشدار مقامات بین‌المللی است که شرایط اضطراری رو به رشد جهانی و شرایط اقتصادی چالش برانگیز، همراه با محدودیت‌های طالبان بر زنان، می‌تواند کمک کنندگان را مجبور به عقب نشینی سوق دهد.

این محدودیت‌ها انتقادات گسترده بین‌المللی را برانگیخته است.

اداره طالبان می‌گوید که به حقوق زنان مطابق با تفسیر آنها از قوانین اسلامی احترام می‌گذارد و در حال کار بر روی دستورالعمل‌هایی برای شفاف سازی قوانین در مورد کارگران زن غیر دولتی است.

لی همچنین تصمیم مقامات طالبان مبنی بر ممنوعیت کار بیشتر زنان افغانستان در نهادهای رل که در ماه دسامبر اجرایی شد یک “ضربه ویرانگر” توصیف کرد.

بسته عظیم کمک‌های بشردوستانه پس از تسلط طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱ که منجر به قطع بودجه توسعه توسط دولت‌های خارجی و اعمال تحریم‌ها شد.- به جلوگیری از قحطی گسترده در آن زمان کمک کرد، اما اکنون این ترس‌ها دوباره افزایش یافته است.

براساس سوابق مالی سازمان ملل متحد، برنامه جهانی غذا در سال گذشته حدود ۱.۷ میلیارد دلار برای افغانستان از ده ها دولت و نهاد دریافت کرده است.

اهداکنندگان اصلی آن شامل ایالات متحده، بریتانیا و آلمان بودند. سوابق نشان نمی‌دهد که کدام کمک کنندگان بودجه امسال را کاهش داده‌اند.