افغانستان

بریتانیا از شهروندان افغانستان که برای رفتن به این کشور تأییدی طالبان را بگیرند پوزش خواست

پس از یافته‌های یک پژوهش که نشان می‌دهد شهروندان افغانستان که می‌خواهند در چارچوب برنامه تخلیه به بریتانیا بروند، سندهای شان به تأییدی اداره طالبان نیاز دارد، وزارت دفاع بریتانیا از بهر این موضوع از شهروندان افغانستان، پوزش خواهی کرد.

بر بنیاد گزارش نشریه اندپندنت، این اشتباه روند پذیرش درخواست کنندگان از افغانستان را زیر برنامه «ای آر ای پی» که برای آن شهروندان افغانستان است که با نیروهای بریتانیایی کار کرده اند، متأثر ساخته است.

برنامه ای آر ای پی از برنامه اسکان مجدد شهروندان افغانستان یا ای سی آر اس که برای  افراد زیر خطر را به بریتانیا می‌برد، متفاوت است.

بر بنیاد  ایمیل‌های دریافت شده از درخواست کنندگان، نشریه اندپندنت دریافته است که این درخواست کنندگان اسناد نکاح و تولد خود را باید به انگلیسی ترجمه کنند و این سند ها را باید اداره کابل تأیید کند.

وزارت دفاع بریتانیا در ابتدا، این روند را انکار کرد اما به گزارش گاردین، یک سخنگوی این وزارت گفت که وزارت دفاع این اشتباه را اصلاح کرده است و در حال تغییر رهنمودهای داخلی است تا این موضوع دوباره رخ ندهد.

سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا گفته است: «ما پوزش می‌خواهیم و به کار شبانه روزی ما برای انتقال افراد به مکان امن ادامه می‌دهیم.»

ای آر ای پی، برنامه‌ یی برای شهروندان افغانستان است که با نیروهای بریتانیایی کار کرده اند.

ای آر ای پی گفت: «ما می‌دانیم که برخی از شما پیام‌هایی از ما در باره این که باید به وزارت خارجه و دیگر اداره ها برای گرفتن اسناد تازه بروید آگاه هستیم.»

در پیام همچنان آمده است: «اگر شما یکی از این پیام ها را دریافت کردید، این پیام نادرست بود و ما از سو تفاهم و تشویشی که از بهر این پیام به وجود آمده پوزش می خواهیم.»

یک ترجمان از افغانستان به گاردین گفته است نکاح نامه و اسناد تولد کودکانش باید از سوی وزارت خارجه طالبان تایید می شدند و او گفت برای تأییدی این اسناد از سوی اداره های طالبان تلاش کرده است.

این ترجمان اکنون در افغانستان است و سند هایش زیر کار قرار دارند تا بتواند برای رفتن به بریتانیا به کشور سومی برود.

حکومت بریتانیا تعهد کرده است که درحدود ۲۰ هزارتن از شهروندان افغانستان را که واجد شرایط انتقال به این کشور استند.

بریتانیا  در سال نخست ۵ هزارتن از شهروندان افغانستان را که واجد شرایط رفتن به بریتانیا استند، انتقال خواهد داد.

تا اکنون ۱۱ هزار و ۲۱۲ تن از شهروندان افغانستان زیرنام برنامه، ای آر ای پی به بریتانیا انتقال داده شده اند.

بر بنیاد اطلاعات وزارت داخله بریتانیا، شش هزار و ۲۰۰ شهروند افغانستان از ماه جولای تا سپتمبر سال ۲۰۲۱ میلادی زیر این برنامه به بریتانیا انتقال داده شدند.