افغانستان

گردآوری هزینه ساخت یک جاده در غور از آموزگاران و مردم

شماری از آموزگاران مکتب‌ها در غور ادعا می‌کنند که به دستور مقام‌های طالبان در این ولایت تنخواه یک ماه‌شان را برای ساخت بخشی از شاهراه غور-هرات در غرب کشور از آنان گردآوری شده است.

یک آموزگار از ولسوالی تیوره ولایت غور که نخواست از او نام برده شود گفت که تنها نان‌آور خانواده پنج نفری‌اش است و با تنخواهی که از کار آموزگاری دریافت می‌کند، نمی‌تواند نیازمندی‌های خانواده خود را تأمین کند اما به گفته او، به تازگی از آنان تنخواه یک ماه شان را برای ساخت شاهراه غور-هرات در غرب کشور خواسته اند. او می‌گوید که راهی جز پرداخت این پول ندارد.

او گفت: «ماهانه شش هزار افغانی معاش می‌گیرم. به سختی از این ماه تا ماه دیگر را بس می‌کند. حتی بعضی ماه‌ها از دکان‌داران قرض‌دار می‌شوم، حالا هم یک ماه معاش ما را بخاطر سرک گرفتند ما به آمرین ما تسلیم کردیم.»

یک آموزگار دیگر با نام مستعار عید محمد با تأیید این موضوع گفت که از کارمندان ملکی و نظامی نیز برای ساخت این شاهراه پول گردآوری می‌شود.

این آموزگار می‌گوید: «قسمی که ما خبر داریم از تمام کارمندان ولسوالی یک ماه معاش شان بخاطر سرک جمع آوری می‌شود، از مردم سرنکاح یک هزار افغانی پول جمع می‌شود تا کار سرک که چند روز پیش آغاز شده کار شود و تکمیل شود. از من هم یک ماه معاش خود را تسلیم کردم که شش هزار افغانی است.»

به گفته مقام‌های طالبان در غور، از پول گردآوری‌شده کارمندان دولتی و مردم حدود یک ماه پیش کار ساخت ۱۵ کیلومتر جاده در شاهراه غور-هرات را از منطقه دره تخت این ولایت آغاز کرده‌اند.

واکنش مردم

شماری از باشندگان و فعالان جامعه مدنی در غور می‌گویند ساخت شاهراه غور-هرات با طول ۳۷۵ کیلومتر که یکی از شاهراه‌های مهم کشور است، با پول گردآوری شده از مردم ممکن نیست.

فیض محمد فعال جامعه مدنی در غور می‌گوید: «حکومت باید از بودجه خود سرک کار کند. لقمه نان مردم را از آنان می‌گیرند که سرک می‌سازیم با پولی که از مردم جمع می‌شود من فکر نمی کنم که این شاهراه ساخته شود. حکومت باید وضعیت فقر و گرسنگی مردم را درک کنند.»

دو فعال جامعه مدنی در غور می‌گویند که روند گرداوری پول از تنخواه باشندگان این ولایت از شش ماه به اینسو آغاز شده است و بر اساس آن هر کارمند نظامی و ملکی باید تنخواه یک ماه خود را به این منظور اهدا کند.

به گفته این فعالان، بر بنیاد این برنامه، از هر خانواده یک هزار افغانی پول را نیز گردآوری می‌کنند.

طالبان: گردآوری پول با به کارگیری از زور نیست

مقام‌های طالبان در غور می‌گویند که برای ساخت شاهراه غور-هرات «از هیچ کسی به زور پول نمی‌گیرند» و مردم و کارکنان دولتی به خواست خود تنخواه شان را می‌پردازند.

یک مقام طالبان می‌گوید که «آن‌چه که رسانه‌های بیرونی در باره جمع آوری پول از مردم می‌گویند؛ حقیقت ندارد و ما به زور از کسی پول نگرفتیم.»

به گفته ایم مقام طالبان، آنان تصمیم گرفته اند که تنخواه یک ماه کارمندان دولتی هم از نظامی و ملکی و از خانواده‌ها هم به اندازه توان شان برای ساخت سرک پول گردآوری شود.