افغانستان

طالبان برخی از درختان دانشگاه کابل را قطع کرده اند

منابعی در کابل می‌گویند که طالبان شماری از کارگران را استخدام کرده اند و این کارگران با «اسکواترها و اره‌های برقی» از دو هفته بدینسو در حال قطع کردن درختان در محوطه دانشگاه کابل استند.

این منابع گفته اند که برخی از این درختان حتا از ریشه بیرون شده اند.

منابع می‌گویند طالبان در حدود ۲۰ درخت چندین ساله را که در برابر ریاست دانشگاه کابل، عقب دانشکده کمپیوتر ساینس، پیش‌روی دانشکده هنرهای زیبا و «ادیتوریم» سابقه دانشگاه کابل را قطع کرده اند و این کار از سوی کارگران استخدام شده طالبان در دانشگاه ادامه دارد.

این منابع این کار طالبان را «سیاسی» دانسته می‌گویند که طالبان برخی ازدرختان بسیار کهن سال را که از سوی شماری از شخصیت‌ها در گذشته‌ها در بخش‌هایی از دانشگاه از جمله ریاست دانشگاه کابل غرص شده بودند، قطع کرده اند.

این منبع می‌گوید یکی از این درختان که در باغچه‌ای در برابر «شورای عالی دانشگاه کابل» از سوی برهان‌الدین ربانی رئیس جمهور و رهبر پیشین جمعیت اسلامی افغانستان، در آنجا غرص شده بود، قطع شده است. 

شماری از دانشجویان دانشگاه کابل قطع درختان محوطه دانشگاه کابل را از سوی طالبان یک کار« وحشتناک » دانسته به آمو گفتند طالبان فضای دانشگاه را به گونه «وحشت‌ناکی» خالی از درختان ساخته اند.

منابعی از داخل دانشگاه کابل می گویند که شهرداری طالبان در کابل با مقام‌های اجرایی دانشگاه کابل که زیر اداره افغانستان زیر تسلط طالبان کار می‌کنند، نشستی داشتند اما جزییات این نشست مشخص نشده است.

شهرداری طالبان در کابل حاضر به پاسخ گویی در باره قطع درختان دانشگاه نشد.