افغانستان

بازداشت و «لت و کوب» یک سرباز ایرانی از سوی طالبان در نیمروز

یک سرباز مرزی ایران پس از آن که یک راننده موتر های باربری افغانستان را در موترش لت و کوب کرد، از سوی این راننده به خاک افغانستان در نیمروز کشانیده شد و از سوی طالبان بازداشت شد.

منابع در ولایت نیمروز از یک درگیری فزیکی میان یک سرباز مرزی ایران و یک راننده که شهروند افغانستان است خبر داده می‌گویند راننده یک موتر باربری که می خواست از مرز ایران داخل خاک افغانستان شود، از سوی یک سرباز ایرانی مورد لت و کوب قرار گرفت، سرباز ایرانی که به داخل موتر راننده رفته بود و او را لت و کوب می کرد، از سوی این راننده به به درون خاک افغانستان در نیمروز کشانیده شد و پس از آن طالبان او را لت و کوب کردند و ساعاتی در بازداشت طالبان بود.

به گفته این منابع پس از این رویداد که ساعت یک پس از چاشتت روز دو شنبه ۸ ماه حوت رخ داد، طالبان و نیرو های مرزی ایران دست به شلیک های هوایی زدند، مرز ابریشم برای ساعاتی حالت نظامی داشت و بسته شد.

یک منبع که کارمند یکی موسسه است و در پل ابریشم کار می کند به آمو می گوید ،”راننده ترانزیت افغان از ایران به سمت افغانستان میامد در محل تلاشی سربازان ایرانی موتر را جهت تلاشی توقف میدهند اما راننده افغان که به گمان اغلب تیل بار داشته ،به ایست بازرسی و هشدار مرزبانان ایرانی توجه نکرده اجازه تلاشی نمیدهد و موتر را حرکت میدهد و تا وسط پل میاید میخواهد وارد خاک افغانستان شود، در مرز سربازان ایرانی وی را دوباره توقف میدهد وارد موتر او میشوند و راننده افغان را لت و کوب میکند راننده، سرباز ایرانی را به گروگان گرفته موتر را حرکت میدهد به خاک افغانستان داخل میشود .»

  این منبع که در نقطه صفری مرز در بخش ثبت و راجستر مهاجرین و عودت کننده‌گان کار می کندمی گوید که سرباز مرزی ایران تا اکنون در کمیساری پل ابریشم تحت نظارت طالبان قرار دارد. وی می افزاید که کارمندان تمام موسسات مرزی رخصت شدند و مرز بسته است.

  مقام های طالبان در نیمروز تا اکنون به رسانه ها چیزی نگفته اند ابراهیم هیواد مسوول سرحدی طالبان در نیمروز هر گونه تنش میان طالبان و نیرو های مرزی ایران را در مرز ابریشم رد کرده می گوید اما می گوید که یک درگیری شخصی در این منطقه رخ داده است.

  هیواد می‌گوید: «کدام مشکل درمیان مرزبانی افغانستان وایران صورت نگرفته این یک موضوع ملکی بود ،نظامی نبود.»

  مطبوعات مقام ولایت طالبان در نیمروز نیز این موضوع را رد کرد و گفت «هیچ نوع تنش در مرز ابریشم وجود نداشته است و شبکه های اجتماعی پروپاگندا نشر کردند.»

  در همین حال یک تصویر از مرز ابریشم به رسانه ها رسیده است که نشان می دهد طالبان با شخصی که لباس سربازان ایرانی را به تن دارد با خشونت برخورد می کنند.

  این رویداد در حالی اتفاق افتاد که دیپلوماتان سفارت افغانستان در تهران دیروز اعلام کردند که وزارت خارجه ایران سفارت افغانستان را در تهران به طالبان واگذار کرد.