افغانستان

نگرانی باشندگان بلخ از توزیع برگه‌ی درج مشخصات خانواده‌ها توسط طالبان

از چند روز پیش، طالبان پخش برگه‌ی (فورم) درج مشخصات خانواده‌ها را در بخش‌های گوناگون شهر مزارشریف آغاز کرده‌اند؛ موضوعی که سبب نگرانی باشندگان این شهر شده‌است.

برگه‌ی توزیع شده مشمول دو جدول است که در آن از خانواده‌ها خواسته شده‌است تا شمار اعضای خانواده را با تفکیک و ذکر معلومات شخصی مانند نام، سن، شغلِ پیشین و کنونی، حالت مدنی، میزان تحصیل، شماره‌ی تماس و شمار‌ه‌ی شناس‌نامه و مواردی از این دست در آن درج کنند.

باشندگان ولایت بلخ با ابراز نگرانی از این موضوع می‌گویند که طالبان با جمع‌آوری اطلاعات در مورد اعضای خانواد‌ه‌ها به‌ بهانه‌ی تأمین امنیت، از این اطلاعات استفاده‌ی سیاسی می‌کنند.

محمدالله، باشنده‌ی کارته ایشانی شهر مزارشریف می‌گوید که نزدیکِ چهار ماه پیش نیز یک برگه با مشخصات شخصی خودش را خانه‌‌پری کرده بود که در آن تنها از شمار اعضای خانواده و نوع موترش از او سؤال شده بود.

اما حالا اطلاعاتی که در این برگه از وی خواسته شده، او را پریشان کرده‌است. او می‌گوید: «من نمی‌توانم مشخصات دختران خود را درج فورم کنم.»

روشن، باشنده‌ی گذر چغدک شهر مزارشریف است. او سال دوم دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه بلخ بود که با فرمان طالبان حالا خانه‌نشین شده‌است.

او می‌گوید که این دومین بار است که چنین برگه‌ای را خانه پُری می‌کند؛ ولی این بار معلومات با جزییات زیاد از خانواده‌ها خواسته شده که مردم را پریشان کرده‌است.

خانم روشن با نگرانی از این موضوع تأکید کرد که طالبان به هر بهانه‌ای می‌خواهند که مشخصات مردم را دریافت کنند و این خود زمینه‌ی فعالیت‌های آنها و دست‌رسی این گروه را به اطلاعات در مورد کارمندان حکومت پیشین بیش‌تر می‌سازد .

بامیان، یکی دیگر از ولایت‌های کشور است که چنین برگه‌ای در میان مردم در آنجا توزیع شده و از آنها خواسته شده‌است که مشخصات خانواده‌های شان را در آن درج کنند .

زینب، یکی از باشندگان ولایت بامیان می‌گوید که طالبان به دکان پدرش آمده‌اند و این برگه را به او داده‌اند تا مشخصات خود و خانواده‌اش‌ را در آن درج کند.

او ادامه داد: «ما هنوز این برگه را خانه پوری نکردیم؛ چون نمی‌خواهیم هویت ما نزد این گروه فاش شود.»

باشندگان ولایت بامیان می‌گویند که خانه‌ پُری این برگه در بامیان جبری است و هرکس که آن را خانه پُری نکند، جریمه می‌شود؛ اما طالبان تا هنوز مشخص نکرده‌اند که جریمه‌ی خانه پری نکردن این برگه چیست؟

در همین حال طالبان می‌گویند که توزیع برگه که در آن مشخصات خانواده‌ها خواسته شده‌است، از سوی نیروهای امنیتی بخش استخبارات بوده و به هدف تأمین امنیت منطقه توسط حوزه‌های مربوط توزیع می‌شود.

آصف وزیری، سخن‌گوی فرماندهی امنیه‌ی طالبان در بلخ می‌گوید که مردم نباید نگران باشند و این اطلاعات برای تأمین امنیت بهتر است و هیچ خطری متوجه مردم نمی‌شود. وی افزود که این معلومات نزد استخبارات محفوظ می‌ماند .

اما فعالان جامعه‌ی‌ مدنی به این باور اند که پیش از این از سوی هیچ نهاد امنیتی، چنین مشخصات خصوصی خواسته نشده و این روش طالبان اشتباه است.

آنان می‌گویند که پرسیدن سن دختران جوان و پسران و تمام مشخصات خانواده‌ها بر روان مردم تأثیر منفی داشته و سبب بی‌اعتمادی بیش‌تر بین مردم و اداره‌ی طالبان می‌شود.

این برگه افزون بر بلخ، در ولایت‌هایی مانند غزنی، ننگرهار، هرات و قندهار نیز توزیع شده و در آن معلومات عمومی با مشخصات شخصی از مردم خواسته شده‌است .