افغانستان

سفارت افغانستان در تهران به طالبان واگذار شد

منابع در سفارت افغانستان در تهران می گویند که این سفارت را پیش از چاشت امروز یک شنبه ۷ ماه حوت به گونه رسمی به وزارت خارجه ایران سپردند و حکومت ایران، این سفارت را به طالبان واگذار کرد.

به گفته این منابع ایران از مسوولان سفارت افغانستان در تهران هفته گذشته به گونه جدی خواسته بودند تا این سفارت را به آنان واگذار کنند.

عبدالقیوم سلیمانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران، کلید این سفارت را امروز به وزارت خارجه ایران تسلیم کرده است. وزارت خارجه ایران پس از چاشت امروز این سفارت را به گونه رسمی به طالبان واگذار کرد.

طالبان محمد افضل حقانی، دستیار نخست سفارت افغانستان در تهران را به عنوان سرپرست سفارت در ایران معرفی کرده اند.

حامد رهگذر یکتن ازدیپلومات‌های سفارت حکومت پیشین افغانستان در تهران، در صحبت با آمو می گوید که هفته گذشته وزارت امور خارجه ایران عبدالقیوم سلیمانی سرپرست سفارت افغانستان را فراخواند و برایش گفت که ماموریتش درسفارت به پایان رسیده است و این کشور تصمیم گرفته است تا  سفارت افغانستان را به طالبان واگذار کند.

آقای رهگذر می افزاید که پس از این عبدالقیوم سلیمانی و جمعی از دیپلوماتان افغانستان در تهران تصمیم گرفتند که به جای تحویل دهی سفارت به گروه طالبان این سفارت را به وزارت امورخارجه ایران واگذار کنند وی گفت:  «تمامی مدارک اسناد و تجهیزات که در سفارت موجود است را موجودی کردیم، کلید آن را به وزارت امور خارجه ایران تحویل دادیم.»

در حدود سه هفته پیش وزیر خارجه طالبان در یک نامه رسمی  به سفارت افغانستان در تهران نوشته بود که محمد افضل حقانی که از بهار امسال در بست چهارم به عنوان دستیار نخست سفارت کار کرده است، پس از این سرپرستی سفارت را به عهده خواهد داشت.

ذر آن نامه که با امضای امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، است، آمده بود: «هدایت داده می‌شود تا آقای فضل محمد حقانی کارمند بست رتبه چهارم، سکرتر اول سفارت افغانستان در تهران ـ ایران، اعتبار از ۵ جدی ۱۴۰۱ از امور آن سفارت، الی امر ثانی سرپرستی نموده و از اجرآت خویش اطمینان دهند».

وزارت خارجه ایران پس از دریافت این نامه اعلام کرد که سرپرستی فضل محمد حقانی را نپذیرفته است و با این تصمیم امیرخان متقی مخالف است. یک دیپلومات سفارت افغانستان در تهران به آمو گفت که وزارت خارجه ایران این مخالفتش را حتا در ویبسایت این  وزارت پخش کرد، اما چند روز بعد این خبرنامه را از ویبسایت حذف کرد.

اختر راسخ ازکارشناسان سیاسی می گوید: «ایران می خواهد برنامه‌های که پاکستان در سالیان دراز در افغانستان عملی کرده بود را به دست بگیرد. موقف که پاکستان داشت حالا ایران می خواهد از آن خود کند و جانشین پاکستان درافغانستان شود».

به باور این کارشناس سیاسی تحویل دهی سفارت افغانستان درتهران را می تواند به معنی نشان دادن چراغ سبز برای به رسمیت شناختن طالبان باشد.

محمد هاشم دانش یک تن از کارشناسان سیاسی  می گوید که حکومت ایران برای ترس از نفوذ داعش در ایران با طالبان در تعامل است. وی گفت:«یگانه موضوعی که ایران به طالبان دلچسپی دارد موضوع اصلی‌اش ترس وهراس است که مطبوعات امریکا مبنی بر رشد داعش در افغانستان پخش می‌کند و ایرانیان بدون تحقیق فکر می کنند که واقعاً داعش به همین عظمت در افغانستان وجود دارد. رسانه‌های امریکایی پخش کرده اند که حدود شش ونیم هزار نیروی داعش درافغاستان حضورد دارند.»

محمد افضل حقانی که  ۸ ماه پیش از سوی وزارت خارجه‌ی طالبان، به عنوان معاون قنسولی در این سفارت گماشته شده بود.

یک  دیپلومات سفارت افغانستان در ایران گفته بود وقتی که فضل محمد حقانی نامه‌ای سرپرستی‌اش را از کابل با خود به تهران آورد، وزارت خارجه ایران او را به عنوان نماینده طالبان در سفارت قبول نکرد، اما پس از آن میان طالبان و وزارت خارجه‌ی ایران یک فیصله شده بود که تا آغاز سال نو سفارت را برای طالبان واگذار کنند.

این دیپلومات گفته بود، «معامله‌ی» میان ایران و طالبان انجام شد که جزئیاتش را دیپلوماتان نمی دانند.

ایران در حالی سفارت افغانستان در تهران را به طالبان می سپارد که تاکنون هیچ کشوری این گروه را به رسمیت نشناخته است. اما طالبان  پیش از این دیپلوماتانی را به پاکستان، روسیه، چین، ترکمنستان و قطر معرفی کرده اند.