افغانستان

هشدار گروه بین‌المللی بحران در باره کاهش شدید کمک‌ها به مردم افغانستان

گروه بین المللی بحران در گزارشی به روز پنجشنبه ۴ ماه حوت، محدودیت‌های وضع شده طالبان بر زنان و دختران را در افغانستان ارزیابی کرده و گفته است که چنین تلاش‌هایی باعث عمیق‌تر شدن بحران در افغانستان شده است.

این گروه در گزارش تازه اش هشدار داده است که محدودیت ها بر زنان ممکن است منجر به کاهش شدید کمک ها گردد.

در گزارش آمده است در یک و نیم سال گذشته، فضای آموزش، اشتغال و حضور در اجتماع و دسترسی زنان به آزادی ها محدود شده است.

بر بنیاد این گزارش، به نظر می رسد هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان، به دلیل اعتقاد شخصی بر این اقدام ها پافشاری می‌کند و اقتدار خود را بر گروه طالبان و افغانستان ابراز می‌کند.

گزارش می‌افزاید:‌ «محدودیت‌های تازه ضربه سختی به آزادی زنان وارد کرده است. آن‌ها همچنین مانع ارائه کمک‌های حیاتی می‌شوند و بزرگترین تلاش کمک رسانی جهان را مختل می کنند در حالی که نیمی از نفوس از گرسنگی حاد رنج می‌برند. انزوای رژیمی که هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است، تلاش‌های بشردوستانه و توسعه را تضعیف می‌کند. این ممکن است منجر به کاهش شدید کمک‌ها شود.»

در این گزارش آمده است که هیچ گزینه خوبی برای حمایت از حقوق زنان و دختران و کمک به میلیون ها نفری که تحت حکومت طالبان رنج می برند، وجود ندارد و امدادگران باید برنامه هاش شان را در صورتی که نمی توانند از اصول بشردوستانه حمایت کنند، دوباره تنظیم کنند.

در این گزارش به آخرین محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران، به ویژه حق تحصیل و همچنان کار در نهادهای غیردولتی، اشاره کرده و می‌گوید که این محدودیت‌ها رسیدن کمک به بیش از ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن را مختل ساخته است.

بر بنیاد این گزارش، کمک کنندگان به‌طور موجهی ناامید هستند، اما باید بر روی آرزوها و رفه شهروندان افغانستان تمرکز کنند.

گزارش می‌افزاید: «آن‌ها باید درخواست‌های بشردوستانه را تأمین مالی کنند، به نهاد‌های مددرسان کمک کنند تا اصول خود را حفظ کنند، گام‌هایی برای رسیدگی به مشکلات عمیق‌تر ناشی از فاجعه اجتماعی-اقتصادی کشور بردارند و تلاش‌ها برای تغییر اجتماعی را به پروژه‌های بلندمدت هدایت کنند.»

عقب انداختن حقوق زنان و دختران نیمی از جمعیت را سرکوب می‌کند و در عین حال تلاش‌های دیگر طالبان برای بهبود اقتصادی پس از جنگ را خراب می‌کند.

این نهاد در این گزارش به کمک کنندگان چهار پیشنهاد کرده است

رسیدن به درخواست سازمان ملل متحد برای اهدای ۴.۶ میلیارد دالر از کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، پشتیبانی از روند اصولی انتقال کمک ها، تمرکز بر تغییرات اجتماعی درازمدت و رسیدگی به علت‌های فاجعه پیشنهاد های گروه بین المللی بحران در این گزارش اند.