افغانستان

ولنتاین در افغانستان | طالبان خرید و فروش گل را ممنوع ساختند

در اوج محدودیت های طالبانی شماری از شهروندان افغانستان روز عاشقان (ولنتاین) را جشن گرفتند و با کسانی که دوست شان دارند، ابراز عشق و محبت کردند.

اما طالبان تجلیل از این روز را حرام دانسته اند و خرید گل و هدیه را منع کرده‌اند و نیز تدابیر امنیتی را در کابل روی دست گرفتند.

اداره امر به معروف طالبان یک روز پیش از ولنتاین به دکان‌داران هشدار داده بود که به این مناسبت به جوانان گل نفروشند.

طالبان این روز را فرهنگ غرب می‌دانند و افرادی که این روز را جشن می‌گیرند از سوی طالبان گنهکار دانسته می‌شوند.

ما چرا نمی‌توانیم دوست داشته باشیم؟

حسنیه از دخترانی است که برای خرید گل به بازار گلفروشی شهرنو در کابل آمده است.

او می‌گوید که یکی از افراد امر به معروف و نهی از طالبان به گلفروش اجاره نداد تا به من دسته گل بفروشد.

این دختر جوان درحالی که بغض گلویش را گرفته است گفت: «اسلام دین محبت است، دین عشق و صمیمیت است. خداوند دنیا را آفرید و بنای دنیا، انسانیت و عشق را بنا نهاد. من نمی‌دانم که چرا نمی‌توانیم دوست داشته باشیم و اجازه خرید دسته گل را نداریم این چگونه زندگی است که ما سپری می‌کنیم؟»

این‍‌که من همسرم را خوشحال کنم چه بدی دارد؟

عزیز به بازار گلفروشی شهرنو آمده تا برای همسرش گل بخرد، اما اجازه خرید گل را نیافته است.

او که سخت اندوهگین است می‌گوید که هشت سال از ازدواجش میگذرد و او هرسال در این روز برای همسرش گل خریده اما امسال طالبان به او اجازه نداده اند گل بخرد.

عزیز گفت: «من نمی‌دانم، چرا دوست داشتن حرام است. اگر همسرت را با دسته گلی خوشحال کنی بدی اش درکجاست؟ متاسفانه در جامعه ما محبت جایش را به نفرت داده است. امروز واقعا دلم شکست حتی اجازه خرید یک دسته گل را نیافتم.»

نرگس مادر شش کودک از باشندگان کارته چهار کابل است، می گوید به دو بازار گل فروشی در «مارته ۴ و کوچه گل فروشی» در کابل رفت، اما کان‌داران به او گل نفروختند. نرگس می گوید می خواست به همسرش گل ببرد و و تجدید پیمان کند، هیچ دکانداری حاضر نشد برای گل بفروشد. نرگس گفت« گل‌فروشی های کارته ۴ رفتم دکان داران گفتند نمیشه، طالبان گفتند امروز به کسی گل نفروشید، کوچه گل‌فروشی رفتم، آنجا هم گفتند اجازه نیست، امروز نمیشه گل بفروشیم به شما، هر چی گفتم یک شاخه برم بفروشید، قبول نکردند، دست خالی پس خانه رفتم.»

دکان های خالی از مشتری

کوچه های که یک و نیم سال پیش در این روز جنب و جوش زیادی داشتند، اکنون سرد و خالی اند. این کوچه ها در روز چهاردهم فبروری پر از جوانانی بودند که برای همسر،نامزد، دوست و مادر و پدر های شان گل و هدیه می خریدند اکنون گاه گاهی کسی را می بینید که از این کوچه ها عبور کند و یا به دکان های گل فروشی سربزند. گل فروشان برعکس گل های شان چهره های خسته و اندوهگینی دارند.

گل‌فروشان در نقاط مختلف شهر کابل می‌گویند که پس از سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان در افغانستان بازار گل‌فروشی درکابل رونق خود را از دست داده است و مردم توانایی و انگیزه خرید گل را ندارند.

گل‌فروش ‌های کابل دلیل دل سردی جوانان را محدودیتهای طالبان می‌دانند.

علی یکی از گل‌فروشان ساحه پل سرخ کابل است که از سال‌ها بدینسو دکان گل‌فروشی دارد.

او می‌گوید که قبل از حاکمیت طالبان در روز ولنتاین مردم دسته دسته برای خرید گل می‌آمدند، اما این دومین سال است که شمار انگشت شماری برای خرید گل دل خوش می‌کنند آن هم به گونه پنهانی.

علی تاکید کرد: «در سال‌های گذشته کار وبار ما بسیار خوب دختران و پسران حتی افرا سن بالا می‌آمدند گل می‌خریدند و درآمد زیادی داشتیم. دو سال است که این فرهنگ خیلی کمرنگ شده است. طالبان دیروز واضح گفتند اگر فردا هر گل فروش دیده شد که یک گل را می‌فروشد حق شکایت را ندارد.»

عمران یکی از گل‌فروشان در شهر نو کابل می‌گوید: «من همه ساله در روز ولنتاین درآمدی بالاتر از ۲۰ هزار افغانی داشتم. اما امروز که روز ولنتاین است یک هزار افغانی درآمد داشته‌ام.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان محدودیتهای زیادی از سوی این گروه بر جوانان وضع شده است هرچند وضع این محدودیت‌ها واکنش‌های تندی به همراه داشته است. اما ظاهراً هیچ تغییری در دیدگاه طالبان نیامده است و محدودیتهای این گروه بر جوانان در حال افزایش است.

همه ساله از ۱۴ فبروری به عنوان روز عاشقان (ولنتاین) در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته می‌شود. در این روز عشاق با خرید دسته‌های گل و هدیه‌های دیگر به معشوقه‌ های شان ابراز محبت می کنند.