افغانستان

اظهارات تند مقام‌های طالبان در برابر همدیگر؛ اختلافات این گروه رسانه‌یی می‌شوند

پس از اظهارات تند سراج الدین حقانی در خوست، ظاهرن دو مقام گروه طالبان در برابر سخنان سراج الدین حقانی واکنش نشان داده اند.

معین وزارت عدلیه طالبان امروز در جشن فارغ التحصیلی شماری از وکیلان مدافع هشدار میدهد که هر حرکت در برابر نظام بخشیده نخواهد شد.

عبدالغنی فایق معین وزارت عدلیه طالبان بی آنکه از کسی نام ببرد، هشدار میدهد اگر کسی«امیر باشد یا مامور یا در چوکات وزارت» در برابر نظام حرکت کند، قابل بخشش نخواهد بود. این دومین مقام طالبان است که ظاهرن در برابر اظهارات سخت سراج الدین حقانی که به روز شنبه ۲۲ ماه دلو در خوست، از«انحصار قدرت و بدنام کردن نظام» سخن می زند.

ذبیح الله مجاهد نیز امروز یک شنبه ۲۳ ماه دلو در نشستی در دانشگاه کابل گفت که اگر از «مسوولی انتقاد دارید باید به گونه محرمانه» مطرح کنید.

او بی آن که نامی از مقام یا شخصی ببرد تاکید کرد که انتقاد ها از مسوولان نباید به گونه علنی مطرح شوند.

سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان در خوست گفت که اوضاع جاری در افغانستان قابل تحمل نیست.

او گفت: «امروز آنقدر خود را حق‌دار می‌دانیم که به چالش کشیدن، انحصار کردن و بدنام کردن تمام نظام در فکر ما به یک اساس مبدل شده است.»

سخنگوی طالبان در سمینار علمی و دینی استادان دانشگاه‌های مرکزی می گوید که انتقاد از لحاظ اخلاقی باید به گونه محرم انجام شود و کسی دیگر از انتقاد آن نفهمد.

ذبیح الله مجاهد گفت: «اگر چه اصول انتقاد از لحاظ اخلاقی این است که اگر کسی بالای یک امیر، مسوول، وزیر، معیین، انتقاد داشته باشد، بهتر است اخلاق اسلامی ایجاب می کند، هتک حرمت اش را نکند، عزت اش را حفظ کند از طریق مصوون، محفوظ و محرم برش نزدیک شود، کسی دیگر نشنود، انتقادها را برش مطرح کند اخلاق عالی و اسلامی همی است ولی اگر زمینه فراهم نشد، همچون یک موقع نبود کسی انتقاد کرد باز هم به این معنا نیست که امیر آن را به زندان بیندازد.»

این گفته ها نشان می دهند که شکاف ها میان ارشدترین مقام های طالبان از دیروز به اینسو رسانه یی شده است.

برخی از تحلیل‌گران به این باور هستند که خلای رهبری و پشتیبانی از جریان های مختلف طالبان، زمینه را برای بحران فراهم کرده است.

سید مهدی افضلی گفت: « با توجه به این که ساختار قدرت متاسفانه به شدت پراگنده شده و گروپ های قومی و طایفه یی بین طالب ها هر روز بیشتر از پیش زیادتر قدرت میگیرد خلای رهبری و خلای قدرت در سطح رهبری هویدا است عده ی زیاد طالب ها فکر میکنند رهبری وجود ندارد، خلیفه یا سراح الدین حقانی در شرق و ملا یعقوب در جنوب کشور حامیان خود را دارند فکر می کنم دلیل عمده، خلای قدرت است و دلیل دوم هم حمایت و پشتیبانی کشورهای منطقه از هر یک از این جریان های درون طالبان است و این دو دلیل کنار هم قرار گرفته و زمینه بحران را فراهم کرده است.»

پیش از این بربنیاد یافته های تلویزیون آمو، قدرت در گروه طالبان میان سراج الدین حقانی، ملا برادر همراه با ملا یعقوب مجاهد و ملا هبت الله آخندزاده تقسیم شده است.

بربنیاد این گزارش در حال حاضر، ملا هبت الله آخند زاده رهبر طالبان در قندهار پرقدرت ترین رهبر این گروه است و پس از آن ملا یعقوب مجاهد، ملا برادر و سراج الدین حقانی در مرکز قدرت قرار دارند.
شز