افغانستان

طالبان پس از دستور ملا هبت الله برای نخستین بار در قندهار ۹ تن را شلاق زدند

ورزشگاه احمدشاه ابدالی در قندهار، ولایتی که ملا هبت الله آخند زاده از همین جا با فرستادن فرمان هایش بر افغانستان تسلط می راند، امروز سه شنبه ۲۷ ماه جدی سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی گواه شلاق زدن ۹ تن از باشنده گان این ولایت بود.

این نخستین بار است که پس از دو دهه یک بار دیگر طالبان  ۹ تن از باشنده گان این منطقه را در محل عام شلاق می زنند.

والی طالبان برای قندهار در خبرنامه یی گفته است که  ۹ تن به اتهام «دزدی و اختلاس» در این ولایت بازداشت شده بودند وحکم اجرای شلاق  بر آنان صادر شده بود و امروز سه شنبه این حکم عملی شد.

حاجی زید، سخنگوی والی طالبان برای  قندهار در برگه فیسبوک خود نوشته است : «امروز  شماری از جنایت کاران ۳۵   و برخی دیگر ۳۹ شلاق زده شدند.»

فرمانده پولیس طالبان برای قندهار، معاون والی و برخی دیگر از مقامات این گروه  نیز در هنگام شلاق زدن این ۹ تن در ورزشگاه حضور داشتند و شلاق زدن این افراد را تماشا می کردند.

رحیم الله محمود، فرمانده پولیس قندهار برای طالبان که  در این جمع حضور داشت گفت: “تطبیق شریعت راه حل مشکلات بزرگ افغانستان است و شریعت باید عملی شود.این افراد باید خدا را شکر کنند چرا که اجرای عذاب امروز آنها را از عذاب اخروی نجات می دهد و برای دیگران نیز سبب عبرت خواهد شد.»

افراد در حال تماشای شلاق زدن نه تن در ورزشگاهی در شهر کندهار.

یک روز پیش ازاین رویداد طالبان از باشندگان شهر قندهار خواسته بودند تا برای تماشای شلاق خوردن این افراد به ورزشگاه احمد شاهی این ولایت بیایند.

صد ها تن از باشنده گان قندهار به ورزشگاه رفته بودند و شلاق زدن این ۹ تن را تماشا می کردند.

عبدالحکیم باشنده  ناحیه پنجم شهر قندهار است او که جریان شلاق زدن این افراد را ازنزدیک دیده است  میگوید: برای من که اولین بار است شلاق زدن را ازنزدیک دیدم  تعجب آور بود.

پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان این اولین بار است که این گروه چند تن را در محل عام  در قندهار شلاق می زنند.

رهبران طالبان به روز ۱۶ ماه قوس حکم «قصاص » را در فراه بر مردی اجرا کردند. شماری از رهبران طالبان برای تماشای این حکم به فراه رفته بودند.

پس از دستور ملا هبت الله آخند زاده رهبر طالبان این گروه بیش از ۲۰۰ تن را در دو ماه گذشته در چندین ولایت کشور در محل عام شلاق زده اند.

در سه هفته گذشته طالبان مردم را برای تماشای شلاق زدن به ورزشگاه ها نخواسته بودند اما منابع می گویند که طالبان کسانی را که متهم به دزدی، اختلاص و روابط نامشروع می سازند، در این مدت در دادگاه های شان شلاق زده اند.

با آن که این کار طالبان با واکنش های تند نهاد های دفاع از حقوق بشر رو به رو شده است اما طالبان گفته اند که هیچی کسی حق مداخله در مسایل شرعی طالبان را ندارد.