افغانستان

ملل متحد: کمک‌های مالی به افغانستان «موقتاً قطع» شده‌اند

مارتین گریفتس معاون دبیر کل سازمان ملل در امور کمک‌های بشردوستانه، گفته است که در واکنش به ممنوعیت کار زنان در نهادهای خارجی از سوی طالبان، نمی‌توانند به فرستادن کمک‌های مالی به این گروه ادامه دهند.

مارتین گریفیتس در گفت و گو با بی بی سی از قطع کمک ها به افغانستان خبر داده است و گفته است که این کار ظرفیت در حدود ۲۸ میلیون تن از شهروندان افغانستان را صدمه خواهد زد.

در همین حال بانک مرکزی افغانستان که زیر اداره طالبان است از قطع کمک های بشری به افغانستان خبر می دهد. حسیب نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان زیر اداره طالبان می‌گوید جامعه جهانی فرستادن کمک‌های نقدی را به طالبان قطع کرده است. وی به آمو می‌گوید که آخرین بسته چهل میلیون دالری کمک‌های بشردوستانه به این بانک به روز ۲۳ ماه قوس رسید و پس از آن این کمک‌ها قطع شده اند.

سخنگوی بانک گفته است که یونما در واکنش به منع کار زنان در نهاد های خارجی در افغانستان از سوی طالبان، فرستادن ئول نقد را به طالبان قطع کرده است. بربنیاد آمار رسمی این بانک، افغانستان تا ۲۳ ماه قوس ۱۴۰۱ هجری خورشیدی (چهاردهم دسمبر سال ۲۰۲۲ میلادی،) ۱۲۰ میلیون دالر پول نقد دریافت کرده است.

این پول ها هفته وار ۴۰ تا ۸۰ میلیون دالر زیر نام کمک های بشردوستانه به طالبان فرستاده می شود.

بربنیاد آمارها، در مجموع کمک‌های نقدی جامعه‌ی جهانی به افغانستان تااکنون به بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر می‌رسد.

آگاهان مسایل اقتصادی می گویند که با قطع بسته های کمکی مالی هفته‌ وار ۴۰ میلیون دالری به افغانستان از سوی سازمان ملل، طالبان با مشکلات فراوان افتصادی روبرو خواهند شد.

طالبان به روز ۳۰ماه قوس تمامی دانشگاه ها را به روی دختران بستند و سه روز پس از آن اعلام کردند که زنان اجازه کار کردن در نهاد های خارجی را درافغانستان ندارند. این تصمیم طالبان با واکنش های تندی در درون و بیرون از افغانستان رو به رو شده است. ئس از این تصمیم طالبان، ده ها نهاد مدد رسان در افغانستان فعالیت هایشان را متوقف ساختند.

سازمان ملل متحد در حالی از قطع کمک ها به افغانستان خبر می دهد که دفتر اوچا یا دفتر هماهنگی کمک های سازمان ملل در افغانستان گفته بود که در سال ۲۰۲۳ گراف فقر در افغانستان بلند خواهد رفت و آمار گرسنگی در این کشور بیشتر خواهد شد.