افغانستان

پاکستان بازداشت شهروندان افغانستان به ویژه کودکان را افزایش داده است

منابعی در پاکستان از افزایش بازداشت و زندانی شدن شهروندان افغانستان از سوی نیرو های حکومت پاکستان خبر میدهند.

این منابع گفته اند که بیشتر کسانی که از سوی نیرو های پاکستانی بازداشت می شوند، کودکانی استند که بدون ویزا از افغانستان به پاکستان رفته اند و یا تاریخ ویزای شان تمام شده است.

منابع محلی می گویند از میان دو هزار شهروند افغانستان که شب ها و روز های سختی را در زندان های پاکستان سپری می‌کنند، تا کنون۵۰۰ تن شان آزاد شده اند.

وزارت خارجه طالبان از پاکستان خواسته است که بازداشت کودکان وزنان افغانستان پیامد های خوبی برای دو کشور نخواهد داشت. طالبان از پاکستان خواسته است تا شهروندان افغانستان را که در زندان های پاکستان استند آژاد سازد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان به روز شنبه گزارش داد شماری از وکیلانی که تصویر های کودکان افغانستان را در زندان های پاکستان پخش کرده اند از سوی حکومت پاکستان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.

تصویر های از کودکان افغانستان در پشت میله های زندان های پاکستان و نیز با دستان بسته پخش شده است.

یک خبرنگار محلی در پاکستان در گفت و گو با تلویزیون آمو می‌گوید ، هنوز هم روند زندانی شدن کودکان افغانستان در پاکستان ادامه دارد.

نامبرده می‌گوید ، هر روز ده ها کودک افغانستان به شکل بی رحمانه در زندان های  پاکستان زندانی می‌شوند این خبرنگار می گوید که طالبان باید برای پایان زندانی شدن کودکان افغانستان اقدام کنند.

فعالان حقوق بشر در این کشور این عمل حکومت پاکستان را تنبه می‌کند ، و آنها میخواهند تا از دست از زندانی کردن کودکان و پناهجویان افغان بردارند .

یک تن از فعالان حقوق بشر که نخواست از وی نام برده شود در صحبت با تلویزیون آمو گفت ، که آنان تلاش های خود را آغاز نموده است ، تا کودکان افغانستان را از این حالت نجات دهد، اما به گفته او نیاز است این کودکان پس از آزاد شدن از زندان ها به جای امن برده شوند.

این فعال حقوق بشر می‌گوید ، کودکان افغانستان با وجود دیگر مشکلات در زندان ها با گرسنه گی سختی رو به رو استند .

از سوی دیگر سرپرست نماینده گی افغانستان در سازمان ملل هم این عمل پاکستان را خلاف حقوق کودکان دانسته و در این مورد ابراز نگرانی نشان داده است.

این نماینده گی در یک خبرنامه یی که به روز شنبه پش شد کفته است «پناه گرفتن یک حق انسانی است ،و بر اساس کنوانسیون ۹۵۱۱پناهجویان ، اعضای کنوانسیون باید هر پناهجوی که زنده گی آن با خطر مواجه باشد مجازات نکند »

سرپرست نماینده گی افغانستان در سازمان ملل متحد روند زندانی شدن کودکان افغان در پاکستان را یک عمل آشکار از نقض حقوق کودکان دانسته و خواسته اند تا هر چی زودتر کودکان افغان از بند آزاد گردند .

بازداشت شهروندان افغانستان به ویژه کودکان واکنش های شدیدی را به دنبال داشته است شماری از فعالان حقوق بشر پاکستان را یک کشور نقض حقوق کودکان دانسته اند.

اسوشیتد پرس گزارش کرده است ، پاکستان این شهروندان افغانستان را به علت نداشتن سند قانونی اقامت در پاکستان بازداشت و زندانی کرده است.