افغانستان

عالمان هند: ممنوعیت تحصیل زنان ناقض آموزه های اسلام است

عالمان دین در هند روز پنجشنبه ۸ جدی در بیانیه‌ای ممنوعیت تحصیل و آموزش زنان از سوی طالبان را «نقض آموزه‌های اسلام» دانسته و این اقدام طالبان را نیز «غیرعاقلانه و ظالمانه» خواندند.

در اعلامیه آمده است که ممنوعیت تحصیل زنان در افغانستان از سوی طالبان غم انگیز است و نیز چنین ممنوعیتی برابر است با دل‌سرد کردن و حذف زنان است.

این عالمان دین می گویند که تصمیم کنونی طالبان درباره ممنوعیت آموزش زنان در چنین شرایطی «غیرقابل تحمل و خلاف ارزش‌های انسانی است.»

آنان از طالبان خواسته‌اند که در تصمیم خود تجدید نظر کنند.

عالمان دین در هند همچنین از سران کشورهای اسلامی خواستند تا از حکومت طالبان بخواهند که این تصمیم را لغو کند.

این عالمان دین از حکومت هند نیز خواستند که این تصمیم طالبان را در سطح دیپلماتیک محکوم کند.