افغانستان

حضور سنگین افراد مسلح طالبان با افزایش نگرانی از اعتراض‌ها در شهرها

پس از اعلام ممنوعیت تحصیل زنان از سوی طالبان، این گروه شمار ایست‌های بازرسی شان را در کابل، بلخ، هرات و بغلان افزایش داده‌اند.

شماری از باشنده‌گان کابل به آمو گفتند که از دو روز بدینسو شهرکابل چهره نظامی را به خود گرفته است.

بردیا، یکی از باشنده‌‌گان قلعه فتح‌الله شهر کابل است.

او به آمو گفت: «امروز شهر نظامی بود، در هرجا ایست‌های بازرسی بود و مردم را تلاشی می کردند. من با خود کمره داشتم و می خواستم با استفاده از روز جمعه از بخش‌هایی از شهر کابل عکس بگیرم اما در یکی از ایست‌های بازرسی کمره مرا گرفتند.برای شان توضیح دادم که چرا با خود دوربین دارم.مرا تهدید کردند و گفتند امروز اجازه عکس نیست و هرچه زودتر به خانه برگردم.»

تمنا یکی از باشندگان کابل به آمو گفت: «از دو روز بدینسو وضعیت کامل نظامی شده، برای چند لحظه فکر کردم طالبان آماده جنگ شده‌اند.در همه چهارراهی‌ها کمربندهای نظامی انداخته شده و افراد طالبان جا به جا استند. همه را تلاشی می کنند و می پرسند که چرا از خانه بیرون شده‌اند و به کجا می روند».

شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز با پخش نوار تصویری نوشته اند که چند هواپیمای بی‌سرنشین روز جمعه ۲ جدیی برفراز کابل گشت‌زنی کرده اند.

در همین حال، شماری از باشنده‌گان ولایت‌های بلخ، هرات و بغلان به آمو گفتند که روز پنج شنبه و جمعه گواه حضور سنگین افراد مسلح طالبان بودند.

یکی از باشنده‌گان شهر مزار شریف که نمی خواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود به آمو گفت«طالبان در شهر حتا از کسانی که در موترها استند می پرسند که برای چی به بازار می روید؟برای تظاهرات می روید؟ وضعیت امنیتی در بلخ از همو روزی که دانشگاه‌ها بسته شد، کلن شهر نظامی شده، به خاطر که کسی اعتراض نکند، در مساجد هشدار داده‌اند (طالبان) که در تظاهرات اشتراک نکنید اگر اشتراک کردین مسوولیت به دوش خودتان است. دختران که بازار سودا کار دارن، ایستاد می‌کنند، پرسان می‌کنند که شما به خاطر تظاهرات آمده اید.»

پلخمری مرکز بغلان نیز روز پنجشنبه و جمعه همچون کابل و مزارشریف، گواه حضور شمار زیادی از افراد مسلح طالبان بوده است.

بسیلا احمدی، باشنده شهر پلخمری به آمو گفت: «فعلن در شهر حضور دارم، وضیعت غیر نورمال است. زنان گشت‌وگذار نمی‌توانند، سر چوک کاملن وضیعتِ نظامی را به خود گرفته، حتا موترهای تانک را ایستاد کردین، ده هر طرف عساکر امارات دیده میشه، دختران خیلی به ترس گشت‌وگذار می‌کند، حتا اجازه نمی‌دهند که از یک مسیر دو بار کسی رد شود. دختران را از چهار طرف نمی‌مانند داخل شهر شوند.»

یکی از باشنده‌گان هرات نیز در پیامی به آمو نگاشت«پس از مسدود شدنِ دانشگاه‌ها در تمام نقاط شهر هرات افراد بیش‌تری از طالبان حضور دارند در دو روز گذشته تانک‌های هاموی و موترهای زرهی داخل شهر و چوک‌ها با نیروهای بیش‌تر ایستاد استند.»

طالبان روز سه‌شنبه ۲۸ قوس سال روان هجری خورشیدی همه مرکزهای تحصیلی را به روی دختران بستند.

شماری از دختران در واکنش به این تصمیم طالبان، صبح روز پنج شنبه۳۰ قوس در خیابان‌های کابل تظاهرات کردند.اما طالبان این دختران و زنان معترض را لت و کوب کردند و ۵ تن آنان را بازداشت کردند.اما طالبان ساعتی پس از آن دو زن معترض زهرا ماندگار و انگیزه گونش را آزاد کردند.اما از سرنوشت اما از سرنوشت سه تن دیگر، رقیه ساعی، هدیه بهار و کرشمه علی خبری در دست نیست.