ورزش

توقف بازی فوتبال در بامیان به بهانه‌ی پوشش غیراسلامی بازی‌کنان توسط طالبان

منابع محلی در شهر بامیان به تلویزیون آمو می‌گویند که طالبان به دلیل پوشش غیراسلامی ورزش‌کاران، مانع بازی فوتبال آنها شدند.

این روی‌داد، روز دوشنبه، ۲۸ قوس هنگامی انجام شده‌است که دو تیم از جوانان در ورزش‌گاه عبدالعلی مزاری در شهر بامیان، فوتبال بازی می‌کردند.

منابع می‌گویند که کارکنان امر به معروف و نهی از منکر، ورزش‌کاران را ودار به ترک میدان کرده و گفته‌اند که پوشش اسلامی ندارند.

این ورزش‌کاران نیکر و لباسِ آستین کوتاهِ ورزشی پوشیده بودند.

یک گواه در محل می‌گوید که یکی از کارکنان امر به معروف با ورود به ورزش‌گاه فریاد زده که «عورت‌های تان را بپوشانید» و «چرا پوشش اسلامی را رعایت نکرده‌اید.»

به گفته‌ی وی، پس از این وضعیت، ورزش‌کاران به بیرون میدان بازی فرار کرده‌اند و به آنها اجازه داده نشده‌است که به بازی شان ادامه دهند.

طالبان تأکید کرده‌اند که ورزش‌کاران دیگر نمی‌توانند با پوشش غیراسلامی فوتبال بازی کنند.

با حضور دوباره‌ی طالبان در افغانستان، محدودیت‌ها و فشارها بر ورزش‌کاران هر روز بیش‌تر شده‌است.

پیش از این در هرات، طالبان به مسؤولان باش‌گاه‌های بدن‌سازی دستور داده‌اند که اجازه ندهند مردان با نوجوان‌های زیرِ سن ۱۸ سال همزمان ورزش کنند؛ «زیرا تحریک خواهند شد.»

پیش از این طالبان زنان و دختران ورزش‌کار را از رشته‌های ورزشی در کمیته‌ی ملی المپیک و فدراسیون تربیت بدنی محروم کرده‌ بودند و تا کنون به آنان اجازه‌ی ادامه‌ی ورزش کردن را نداده‌اند.

طالبان با پخش موسیقی و نصب عکس ورزش‌کاران در باشگاه‌ها نیز مخالفت کرده‌اند.

این گروه ورزش‌کاران را زیر فشار قرار می‌دهند که خود و باشگاه‌ها را بربنیاد شریعت اسلامی هماهنگ کنند.

طالبان از ابتدا دختران و زنان را از انجام هرگونه ورزش محروم کرده‌اند.

در همین حال، کمیته‌ی بین‌المللی المپیک در این مورد نگرانی جدی خود را ابراز و ایجاد محدودیت‌ها بر زنان و دختران ورزش‌کار را سخت نکوهش کرده‌است.

این کمیته، شرطِ حضور ورزش‌کاران افغانستان در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس را، وابسته به دست‌رسی زنان و دختران افغانستان به ورزش دانسته‌است.

دیدبان حقوق بشر نیز اخیرن از کمیته‌ی بین‌المللی المپیک خواسته‌است که عضویت افغانستانِ زیرِ تسلطِ طالبان را تا زمانی که زنان و دختران بتوانند دوباره در این کشور فعالیت ورزشی انجام دهند، به حالت تعلیق در آورد.