افغانستان

دختران زخمی آموزشگاه کاج برای درمان به پاکستان رفتند

دانش آموزان کاج در میدان هوایی کابل.

مدیرمسوول اجرایی آموزگاه کاج می گوید هفت تن از دانش جویان آموزشگاه کاج امروز ۱۴ ماه قوس برایدرمان به پاکستان رفتند.

غلام رضا امید می‌گوید فاطمه سروری، نازدانه محمدی، سیاه موی محمدی، شکریه علی‌زاده، حدیثه نظری، حکیمه ظریفی و حواگل حیدری که در حمله بر آموزشگاه کاج در هشتم ماه میزان در منطقه دشت برچی کابل زخمی شده بودند امروز دو شنبه ۱۴ ماه قوس برای درمان به پاکستان فرستاده شدند.

مسوولان این آموزشگاه می گویند زینب عطایی، فاطمه امیری و نجیبه عاطف سه تن دیگر از این زخمیان نیز تا چند روز دیگر برای درمان به ترکیه فرستاده خواهند شد.

مسوولان آموزشگاه کاج می گویند که هزینه درمان این زخمیان را شماری از شهروندان افغانستان که در بیرون از کشور زنده گی می کنند می پردازند.

مدیر اجرایی کاج می‌گوید بیشتر دانش آموزان زخمی از خانواده های نادار هستند که درمان دختران شان را ندارد.او می گوید امیدوار است برای درمان زخمیان دیگر نیز کمک شود.

در حمله مهاجمان انتحاری بر آموزشگاه کاج ۵۵ دانش آموز کشته شدند که ۵۱ تن شان دختران بودند. در این حمله ۱۲۵ تن دیگر زخم برداشتند. مسوولیت این حمله را تا کنون هیچ گروهی نپذیرفته است.

آموزشگاه کاج پس از حمله انتحاری.

مرکز آموزشی کاج در سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی تأسیس شد و تا سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی به نام مرکز آموزشی موعود فعالیت می‌کرد که در ۲۴ اسد سال ۱۳۹۷هجری خورشیدی  هدف حمله‌ی انتحاری قرار گرفت و از آن زمان به بعد، زیر نام مرکز آموزشی کاج به فعالیت‌های آموزشی‌اش ادامه داد. این مرکز آموزشی اکنون دوباره به روی دانش جواین باز شده است.