افغانستان

خانواده‌های قربانیان حمله طالبان در دایکندی عدالت می‌خواهند

شماری از اعضای خانواده ها و نزدیکان قربانیان حمله طالبان در روستای «سیورک- شیبر» دایکندی در برابر اداره استخبارات طالبان در این ولایت دست به یک گردهمایی اعتراض آمیز زده اند.

منابعی از میان اعتراض کننده گان به آمو می گویند که این از چهار روز به این سو در برابر اداره استخبارات طالبان گرد آمده اند اما تاکنون هیچ کسی صدای آنان را نشنیده است.

این منابع می افزایند که معترضان خواهان تامین عدالت و نیز رهایی شش تنی استند که از سوی طالبان بازداشت شده اند.

بیشتر این اعتراض کننده گان که شمارشان به ۱۸ تن میرسد زنان با کودکان شان استند.

به گفته این منابع برخورد طالبان با این معترضان خشونت آمیز بوده است و نیز نیروهای طالبان تلفن های شماری از زنان معترض را به علت گرفتن ویدیو و تصویر شکسته اند.

طالبان به روز سوم “ماه قوس” پس از حمله بر خانواده های هاشم خان و محمد داد جعفری در «سیورک- شیبر» که به کشته شدن هشت عضو این خانواده ها به شمول سه کودک انجامید، شش تن  از اعضای این خانواده ها را با خودشان برده اند.

بازداشت شده گان کی ها استند؟

احسان و رحمان فرزندان هاشم خان،بشیر حیدری و محمود حیدری، فرزندان حاجی حیدر،

یونس توکلی، فرزند محمد ناظر و محمد رضایی شش تنی استند که از سوی طالبان بازداشت شده اند.

این در حالیست که اخیرا ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان خواهان تحقیقات فوری، مستقل و بی طرفانه در باره این رویداد شده است.

ریچارد بنت، در توییتی نگاشته است: ” پس از گزارش های نگران کننده از کشته شدن اعضای دو خانواده هزاره در ولایت دایکندی از سوی نیروهای طالبان، یک تحقیق فوری مستقل و شفاف نیاز است”

پیش از این هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان “یوناما” نیز از تلاش ها برای روشن ساختن حقایق این رویداد سخن گفته است.

یوناما تایید کرده است که گزارش های بسیار جدی از تلفات غیرنظامیان و کشتار غیرقانونی حداقل هشت تن به شمول کودکان وجود دارند.

یونیسف یا صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد قتل کودکان را در این حمله تایید کرده است.

طالبان چی می گویند؟

طالبان در خبرنامه یی این رویداد را  «سرکوب بغاوت گران» دانسته است و قربانیان این حمله را «بغاوت گر» گفته است.

در اعلامیه وزارت داخله طالبان آمده است که  تمامی کشته شده گان این رویداد مسلح بودند و «تلاش بغاوت» را داشتند.

طالبان جان باختن کودکان را در این حمله رد می کنند و در باره بازداشت شش عضو این خانواده ها هم تاکنون چیزی نگفته اند.